Komende november en december vindt de Verantwoordingsronde 2023 plaats: een reeks bijeenkomsten in het land georganiseerd door het ministerie van OCW. Tijdens deze bijeenkomsten gaan verschillende experts met je in gesprek over verantwoordingsthematieken en verslaggevingsactualiteiten. Je bent van harte uitgenodigd!

Thema’s en actualiteiten die aan bod komen zijn onder meer duurzaamheidsinformatie (n.a.v. CSRD), de voorziening groot onderhoud, het programma Samen Verantwoorden, het project compact bestuursverslag,en de Kamerbrief Financiële Positie Onderwijs.

Om dit gesprek goed te kunnen voeren, zullen de bijeenkomsten op verschillende plekken in het land plaatsvinden. Ze hebben een interactief karakter waarbij er veel ruimte is voor het geven van input en het uitwisselen van gedachtes binnen een informele sfeer.

De bijeenkomsten zijn dus niet online maar er zal wel achteraf verslag gedaan worden via de nieuwsbrief jaarverslaggeving onderwijs van OCW.

Data en locaties

  • Donderdag 16 november - Groningen
  • Dinsdag 21 november - Wageningen
  • Donderdag 23 november - Breda
  • Donderdag 30 november - Roermond
  • Donderdag 7 december - Den Haag 


Momenteel worden de specifieke locaties afgestemd en wordt er gewerkt aan de indeling van het programma. Begin november komt hier meer informatie over beschikbaar.

Het programma zal hele dag beslaan, van 9:30 tot 15:00 uur.

Aanmelden

Je kan je alvast aanmelden voor een datum/stad via het online formulier.  

Vragen

Heb je in de tussentijd vragen, dan kan je mailen naar de organisatie: jaarverslaggeving@minocw.nl

Direct aanmelden