Het ministerie van OCW organiseert 5 september 2019 een vervolgsessie op de brainstormbijeenkomsten over lesbevoegdheden voor de beroepsgerichte vakken van het vmbo.

De VO-raad is samen met vakorganisaties en lerarenopleidingen betrokken bij het ontwerpen van de bevoegdheden in de toekomst. Dit gebeurt op basis van onder meer de huidige bekwaamheidseisen, de behoefte van de doelgroep, de vakinhoudelijke eisen (kerndoelen en eindtermen), de doorlopende leerlijnen en andere contexten waarmee leraren te maken hebben.

Aanmelden

De sessie behandelt een complex onderwerp en duurt daarom van 13.00 tot 18.00 uur. Deelname kan door een e-mail te sturen aan VO_Bevoegdheden@minocw.nl met daarbij uw naam, school en/of hoger onderwijsinstelling en functie. Deelnemers ontvangen dan van het ministerie een bevestiging en verdere informatie.

Locatie en reiskostenvergoeding

De bijeenkomst vindt plaats in vergadercentrum de Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH in Amersfoort. Een reiskostenvergoeding is beschikbaar.