DEMOCRATISERING IN HET ONDERWIJS EN OP SCHOLEN: STUDENT VOICE. Met associate lector wereldburgerschap en programmaleider onderzoek 'Student Voice' (De Haagse Hogeschool), Carien Verhoeff. En: Barbra Bos, docent Pabo, De Haagse Hogeschool en docent-onderzoeker Student Voice.

'Ik doe mee, maar hoor je me eigenlijk wel?' Volgens het Kinderrechtenverdrag hebben kinderen recht op goed onderwijs en recht op medezeggenschap en vrijheid van meningsvorming en meningsuiting. Deze twee rechten samen roepen de vraag op wat leerlingen eigenlijk te vertellen hebben over hun onderwijs. Hoe kan het onderwijs zich op dit punt verbeteren? En wat hebben leerlingen nodig om meer en beter gebruik te maken van hun rechten? Over het belang van leerlingparticipatie op klas-, curriculum en organisatieniveau.

Datum, tijd & locatie: donderdag 14 oktober 15:30-16:30 uur, online.
Doelgroep: bestuurders, schoolleiders, leraren en burgerschapscoordinatoren vo en po.

Direct aanmelden