GRIP OP DE MINI-SAMENLEVING: Iliass El Hadioui is onderwijssocioloog.

El Hadioui gaat in op de effecten van een (super-)diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur in een stedelijke omgeving. Hij bespreekt dit binnen de context van de verscherpte kansenongelijkheid tijdens de coronatijd en daarvoor. Onder meer het switchgedrag van leerlingen tussen de binnen- en buitenschoolse leefwerelden komt aan de orde. En hoe individuen veerkracht kunnen ontwikkelen en kunnen komen tot het geloof in het eigen kunnen, om de schoolladder te ervaren als hun eigen ladder (en deze te beklimmen!). 

Datum, tijd & locatie: donderdag 10 juni 15:30-16:30 uur
Doelgroep: bestuurders, schoolleiders, leraren/docenten en burgerschapscoordinatoren vo en po.

Direct aanmelden