NEDERLAND IS VAN ONS ALLEMAAL: Samira Bouchibti is onder meer actief als adviseur burgerschapsonderwijs, gastdocent en trainer. Ook aanwezig is Chris Holman, practor burgerschap

Goed burgerschapsonderwijs vraagt veel van leraren. Naast goed lesmateriaal zijn ook de professionele vaardigheden van de leraar essentieel. Hoe kunnen zij op een respectvolle manier met leerlingen in gesprek gaan over lastige, gevoelige en gepolariseerde thema's? En hoe kan burgerschapsvorming een plek krijgen binnen de school? Samira besteedde hier aandacht aan in haar boek: 'Nederland is van ons allemaal'. Ze vertelt erover op deze BurgerschapsBorrel. Dit doet ze in gesprek met Chris Holman. Daarbij wisselen ze ook van gedachten over hoe burgerschapscompetenties zijn te bezien en te meten. 

Datum, tijd & locatie: donderdag 9 september 15:30-16:30 uur
Doelgroep: bestuurders, schoolleiders, leraren/docenten en burgerschapscoordinatoren vo en po.

Direct aanmelden