WINNEN MET DE SCHOOLCULTUUR: Sylvia van Bragt en Fleur Nollet, adviseurs Stichting School & Veiligheid, actief voor po, vo en mbo.

Bij het versterken van burgerschapscompetenties van leerlingen zijn vooral het curriculum en het pedagogisch klimaat op school van groot belang: 'Je vormt leerlingen in alles wat je doet en laat, welk gedrag je voorleeft, hoe je als school omgaat met pestgedrag en hoe je lastige onderwerpen bespreekbaar maakt. En dat vraagt om meer dan beleid, instrumenten en lesprogramma's; als we werken aan de cultuur binnen de school kan burgerschapsonderwijs floreren!' Veel tips en handreikingen.

Datum, tijd & locatie: 11 maart 2021, 15:30-16:30 uur
Doelgroep: bestuurders, schoolleiders, leraren/docenten en burgerschapscoordinatoren vo en po

Direct aanmelden