Meedoen aan een collegiale bestuurlijke visitatie (CBV) levert veel op. Door deel te nemen aan een visitatie bij een collega-schoolbestuur, heeft u de kans te ontdekken hoe andere onderwijsbestuurders denken en handelen. En omgekeerd kunt als ontvangend schoolbestuur leren van de gerichte feedback van de leden van een visitatiecommissie. Deelname aan een vorm van CBV is dé manier om een stevige impuls te geven aan de eigen professionalisering.

Tijdens de algemene ledenvergadering in juni 2019 stemden de leden van de VO-raad in met de actualisatie van de Code Goed Onderwijsbestuur VO. In de nieuwe code staat: “Het bestuur [neemt] eens in de vier jaar deel aan een vorm van collegiale bestuurlijke visitatie.” Die afspraak zetten we graag om in daden. De VO-academie nodigt bestuurders dan ook van harte uit zich in te schrijven voor deze tranche CBV. Van en met elkaar leren is immers de normaalste zaak van de wereld.

Wat levert het op mij op als lid van een visitatiecommissie?

Als deelnemer van een visitatiecommissie krijgt u de kans om bij drie collega-besturen een visitatie te verzorgen. Dat zijn inspirerende bezoeken, zo is de ervaring. De gesprekken met de mede-visitatoren en ontvangende bestuurders leiden tot zelfreflectie, geven nieuwe inzichten en bieden de mogelijkheid om nieuwe ideeën direct te toetsen bij collega’s. Bestuurders kunnen deelnemen aan een visitatiecommissie nadat zij zelf een visitatie hebben ontvangen.

Wat levert het mij op als ontvangende bestuurder?

Door een uitgebreide zelfevaluatie (de basis van de visitatie) en gerichte feedback vanuit verschillende belanghebbenden zoals ouders en medewerkers, krijgt het leren en verbeteren binnen een schoolbestuur een nieuwe impuls. En met een visitatie kunt u laten zien dat u in staat bent zelf uw eigen werkterrein te beoordelen en de kwaliteit van uw functioneren en uw morele kompas te bewaken. Tot slot laat u ook zien dat u werk maakt van uw eigen professionalisering.

Voor wie?

Het leertraject 'Collegiale bestuurlijke visitatie' is ontwikkeld voor besturen in het voortgezet onderwijs. Als een bestuur bestaat uit verschillende leden, is het zeer aan te bevelen dat alle bestuursleden deelnemen aan de visitatie.

Referenties van oud-deelnemers  

“…Je krijgt respect voor je collega…” - Oud-deelnemer visitatiecommissie 

“…We laten zien dat we als beroepsgroep gericht zijn op kwaliteitsverbetering. Daar hoort bij dat je je deur open zet en anderen een kijkje in jouw keuken geeft…” - Bestuurder gevisiteerde school 

“…Het is een geweldig lange dag maar je gaat met veel energie weer weg…”   - Oud-deelnemer visitatiecommissie 

“…Of het nu gaat om je rolopvatting als bestuurder, hoe je de verbinding maakt met de scholen, hoe je de afstand en nabijheid regelt of wat je toegevoegde waarde is als bestuurder: daar krijg je heel goed zicht op...” - Bestuurder gevisiteerde school 

“…Je kijkt met behulp van een kijkwijzer naar je eigen organisatie en constateert: dit en dit is nog niet helemaal op orde. Je gaat daardoor voor de visitatie al aan de gang met verbeteringen…” - Bestuurder gevisiteerde school

 

Praktische informatie

Data: Startbijeenkomst: 5 oktober 2023 van 10.00 tot 15.30
Visitaties: n.t.b.
Slotbijeenkomst: n.t.b.
Locatie: N.t.b.
Kosten: 5000 euro (excl. btw) per deelnemend bestuur
Meer informatie: Meer informatie over de methode collegiale visitatie en de achtergronden vindt u in dit richtsnoer. Zie daarnaast ook het katern 'Een frisse blik: collegiale visitatie als instrument voor professionele ontwikkeling'.

Vragen over collegiale bestuurlijke visitatie? Neem dan contact op via info@vo-academie.nl.
Inschrijven: Meld u aan via dit formulier
Direct aanmelden