Vanaf 1 augustus 2021 is een examencommissie verplicht in het vo. Deze verplichting en de opdracht van de commissie zijn nieuw in de school, en kan bij directeuren vragen oproepen. Wat is mijn rol als het gaat over de examencommissie? Hoe zorg je voor een stevige positionering van de examencommissie zonder er zelf deel van uit te maken? En hoe zorg je ervoor dat de examencommissie zijn kerntaken goed uitvoert? De ervaringen en aanpakken van andere directeuren en scholen kunnen helpen deze vragen te beantwoorden. De VO-raad organiseert daarom op 13 december een collegiale consultatie rond dit thema.

Onder leiding van de procesbegeleider, Wendy Zonneveld, ga je deze middag in gesprek met collega’s. Doel is om hierbij inspiratie op te doen en van en met elkaar te leren, en zo beter inzicht te krijgen in de eigen rol en de positionering en taken van de examencommissie. 

Over de examencommissie 
Per 1 augustus 2021 zijn scholen – als onderdeel van het vernieuwde Eindexamenbesluit VO – verplicht een examencommissie in te stellen. Deze commissie heeft als hoofdopdracht het borgen van de kwaliteit van schoolexaminering en van het afsluitend karakter van het schoolexamen. De examencommissie heeft voor dat doel een aantal specifieke taken en doet zijn werk onafhankelijk. In het eindexamenbesluit staat specifiek dat het bevoegd gezag, de directeur, leden van de medezeggenschapsraad, leerlingen en ouders, geen zitting kunnen nemen in de examencommissie. 


Datum en tijd collegiale consultatie

Maandag 13 december 2021 van 15.00 – 17.00 uur

Locatie

Crown Plaza, Utrecht

Voor wie? 

De bijeenkomst is nadrukkelijk bedoeld voor directeuren. Desgewenst kan je je als directeur laten vergezellen door de examensecretaris. 

De kosten 

Deelname is kosteloos.  

Vragen

Bij vragen over collegiale consultatie kan je contact opnemen via info@voortgezetleren.nl of 030 232 48 80. 

Aanmelden

Direct aanmelden