Het programma ‘Leren verbeteren’ ondersteunde vanaf 2016 meer dan 175 scholen bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit, omdat die volgens de Onderwijsinspectie achterbleef of ontoereikend was. Tijdens deze conferentie komen in een zestal workshops de meest voorkomende ondersteuningsvragen aan de orde en vertellen de adviseurs van Leren verbeteren samen met schoolleiders hoe ze hiermee aan de slag zijn gegaan.

Datum en tijden

Dinsdag 28 januari 2020, van 15.30 tot 20.00 uur. 

Locatie

Muntgebouw, Leidseweg 90, Utrecht. De plenaire ontvangst en de workshops vinden plaats in de zalen van de Muntstraat.

Voor wie

De doelgroepen van deze bijeenkomst zijn bestuurders, schoolleiders, teamleiders en medewerkers kwaliteitszorg van alle vo-scholen die bezig zijn met de onderwijskwaliteit in hun school. En dat zijn niet alleen scholen waar men zich zorgen maakt over die kwaliteit.

Programma

15.30 uur: Inloop
16.00 uur: Opening
16.15 uur: Workshopronde I
17.15 uur: Workshopronde II
18.15 uur: Lichte maaltijd
19.00 uur: Workshopronde III
20.00 uur: Einde (geen plenaire afsluiting)

Workshops: 

1. Hoe breng je kwaliteitszorg tot in de klas?

Door: Bas Wever, adviseur Leren verbeteren

Veel scholen hebben de laatste jaren mooie systemen voor kwaliteitszorg ontwikkeld (KA1). Maar zelfs dan blijkt het lastig om ervoor te zorgen dat de schoolcultuur zodanig is dat het kwaliteitsbewustzijn bij docenten in de les herkend kan worden. Wie zijn daarbij aan zet, hoe ontwikkel je dit gevoel bij het team en welke rol kan de schoolleiding hierbij vervullen? Bas Wever heeft op diverse scholen over dit thema geadviseerd en in ondersteund. Hij brengt iemand mee en samen laten zij zien hoe dit werkt in de praktijk. 

2. Verbeteren van het bovenbouwrendement. Wat zijn de mogelijkheden?

Door: Monique Hoogduin, adviseur Leren verbeteren

Eén van de meest voorkomende vragen aan Leren verbeteren betreft het bovenbouwrendement, en meer specifiek de examenresultaten. Veel scholen vragen hulp bij te lage slagingspercentages of een te laag CE-gemiddelde. En hoewel iedereen begrijpt dat ook Leren verbeteren hier niet in twee middagen verandering in kan aanbrengen, hoopt men daar vaak wel op.

Leren verbeteren laat u in deze workshop zien hoe zij samen met betrokkenen zoeken naar methoden om een quick win te bewerkstellingen, terwijl tegelijkertijd wordt gewerkt aan meer structurele oplossingen. Die vragen meer tijd, maar zorgen ook voor een duurzamer resultaat.

3. Hoe komt de teamleider in positie om sturing te geven aan onderwijskwaliteit?

Door: Sjors van Eijl, adviseur Leren verbeteren en Reineke Essers, Sophianum, scholengemeenschap voor het Heuvelland, Gulpen

In deze workshop leert u hoe een school in één schooljaar de resultaten weer op orde kreeg. Na het oordeel van de inspectie werd de trots van de school op de proef gesteld en dat heeft de verhoudingen binnen de school opgeschud. Hoe is het om opgelegd door de inspectie aan de slag te moeten met de onderwijsresultaten en de onderwijskwaliteit? Welke processen gaan er dan veranderen voor de teamleider en hoe reageren docenten, leerlingen en ouders hierop? U krijgt handreikingen en wordt tevens uitgedaagd een link te leggen naar uw eigen situatie

4. Hoe vertaal je een herstelopdracht in een goed verbeterplan?

Door: Juliette Vermaas, adviseur Leren verbeteren en Gisela Assenberg, rector Alfrink College Zoetermeer

In deze workshop wordt u stapsgewijs meegenomen in het ontwikkelproces van een succesvol verbeterplan. Hoe vertaalt u een herstelopdracht in een goed verbeterplan? En hoe neemt u uw collega’s daarin mee? Ook als u niet vanuit urgentie moet verbeteren maar wanneer u vanuit ambitie verder wilt ontwikkelen, biedt deze workshop concrete handvatten. Daarnaast geven de praktische ervaringen van Gisela Assenberg van het Alfrink College Zoetermeer u inzicht in de wijze waarop u uw verbeterplan ook voor de langere termijn kunt borgen.
 

5. Werken aan verbetering bij OP2 en OP3 (didactisch handelen en zicht op ontwikkeling en begeleiding)

Door: Jonneke Adolfsen, adviseur Leren verbeteren en Antoine Derksen en John Hausmans, namens VMBO Maastricht

VMBO Maastricht ging na de zomer van 2018 door een diep dal. In deze workshop gaan we niet in op de situatie van dat moment, maar laten we zien hoe er sindsdien is gewerkt aan verbetering van de onderwijskundige processen en de kwaliteitszorg. Deze workshop gaat dan ook over vakwerkplannen, mentoraat, monitoring via lesobservaties en de koppeling met kwaliteitszorg.

Antoine Derksen was gedurende het hele schooljaar 2018-2019 betrokken bij het verbetertraject dat samen met adviseurs van Leren verbeteren werd doorlopen. John Hausmans is inmiddels verantwoordelijk voor het gehele voortgezet onderwijs in Maastricht en ziet toe op de volgende stappen die gezet worden om alle scholen weer op het gewenste niveau te krijgen. “Veel schoolleiders vertelden: het had ons ook kunnen overkomen. Daarom is het goed om onze ervaringen te delen.”

 

6. Zijn we er zeker van dat Toetsing en Afsluiting op orde zijn (OP8)?

Door: Iko Doeland, adviseur Leren verbeteren, Hassan Hachhouchi, directeur Calvijn College Amsterdam en Janet Nijrolder en Chantal van de Geijn, beiden inspecteur VO en lid van het onderzoeksteam bij het Calvijn College

Toen het Calvijn College in Amsterdam kort voor het ontvangen van de examenuitslag in 2019 constateerde dat het PTA niet geheel op orde was, dat het PTA niet in alle gevallen gevolgd was en dat de cijferadministratie onvolledig was, moest er door de net aangetreden directeur en het bestuur snel worden gehandeld. Men informeerde zelf de inspectie, binnen de school werd er alles aan gedaan om de problemen op te lossen en er werd een beroep gedaan op de expertise van Leren verbeteren.

Samen met een adviseur van Leren verbeteren laten de directie van het Calvijn College en de betrokken inspecteurs van het onderwijs kort zien wat het probleem was. Daarna gaan zij uitgebreid in op de vraag wat er gedaan is om de situatie zo snel en zo goed mogelijk op te lossen voor de getroffen leerlingen en voor de school.

Zowel de inspectie als Leren verbeteren constateert dat het Calvijn College lang niet de enige school was waar deze vraag speelde/speelt. Deze workshop is dan ook bedoeld voor iedereen die zich afvraagt of OP8 op orde is. De workshop geeft tevens aan wat eraan te doen is als dit niet het geval is.

 

 

Kosten

Deelname aan de conferentie is kosteloos. Meldt u zich na 21 januari weer af, dan zal 65 euro in rekening worden gebracht voor gemaakte kosten.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het formulier op de website van Leren verbeteren.