Op 1 juni 2022 organiseert het Platform Naar Inclusiever Onderwijs de tweede conferentie ‘Naar Inclusiever Onderwijs’. Er is een rijk en gevarieerd programma samengesteld, voor iedereen die zich inzet voor inclusiever onderwijs.

Na de opening volgt een panelgesprek met partners in het onderwijs, aanpalende sectoren en gemeenten. Er wordt ingegaan op de actualiteit en vooral kansrijke aanpakken en uitdagingen bij het (samen)werken aan inclusiever onderwijs. Speciale gast is Francesco Veenstra, de nieuwe Rijksbouwmeester, waarmee het platform samenwerkt op het gebied van passende huisvesting en inclusieve scholenbouw.

Ruim 30 sessies

Deelnemers kunnen daarna kiezen uit ruim 30 kortere en langere sessies met veel schoolvoorbeelden uit het primair en voortgezet onderwijs, inclusief bijdragen uit het gespecialiseerd onderwijs. Er zijn sessies met een specifieke focus op onder meer leraren, ouders en leerlingen, op schoolleiders, de ondersteuningsstructuur en professionalisering/opleidingen, en op de rol van samenwerkingsverbanden, gemeenten en zorgpartners en de benodigde bestuurlijke samenwerking. Daarnaast zijn er sessies waarin vragen van deelnemers zelf het startpunt vormen en waarin de diverse ambassadeurs van het Platform Naar Inclusiever Onderwijs, de Rijksbouwmeester en buitenlandse experts participeren.

Lees meer over het programma (website Platform Naar Inclusiever Onderwijs).

Praktische informatie

  • Wanneer: woensdag 1 juni 2022
  • Tijd: 10.00 – 16.00 uur
  • Waar: Spant in Bussum
  • Voor wie: Praktijkprofessionals met leidinggevende of coördinerende taken in het onderwijs en in samenwerkingsverbanden, hun bestuurders, landelijke beroeps- en brancheorganisaties en hun collega’s in aanpalende sectoren zoals welzijn en zorg, en gemeenten.
  • Kosten: 195 euro
Direct aanmelden