Op 11 mei worden onderwijsprofessionals uitgenodigd om tijdens een conferentie van de Onderwijsinspectie nader in gesprek te gaan over de Staat van het Onderwijs 2021.

In een talkshow worden de reacties op de publicatie en openstaande vraagstukken besproken. Aansluitend zijn er diverse inspiratiesessies en gaat de inspectie in gesprek met partners en onderwijsprofessionals over oplossingen voor knelpunten in het onderwijs. De conferentie start om 09.30 uur en is om 13.00 uur afgelopen. 

Aanmelden

Aanmelden kan via de website van de Inspectie. Deelnemers ontvangen in april per mail meer informatie over de online omgeving waarop de conferentie plaatsvindt. 

Onderwijsestafette

In aanloop naar de conferentie vinden in het kader van een ‘Onderwijsestafette’ van de inspectie diverse bijeenkomsten plaats om over de Staat van het Onderwijs in gesprek te gaan. De VO-raad organiseert in de tweede week van mei een bijeenkomst over de mogelijkheden van afstandsonderwijs in een post-coronatijdperk. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk. 

Op 21 april organiseren de VO-raad en de AVS een verdiepingssessie waarin schoolleiders onder leiding van Luc Sluijsmans (rector van De Nieuwe Internationale School Esprit) met elkaar in gesprek gaan over De Staat van het Onderwijs. Aanmelding hiervoor kan via de website van de AVS.