Tijdens dit online congres doet u nieuwe inzichten op over passend onderwijs en leert u van en met collega’s uit het hele land. 10 maart 2021 kunt u vast in uw agenda noteren, meer informatie over het congres volgt later.

Alle leerlingen zoveel mogelijk thuisnabij en gezamenlijk laten leren. Dat is de ambitie die voorkomt uit de evaluatie passend onderwijs. Met hierin de opdracht aan de professionals dat zij steeds beter in staat zijn om deze benodigde ondersteuning te bieden voor de leerlingen in de school. In deze gedachte zit ook de route richting inclusiever onderwijs opgesloten. Is dat onze stip op de horizon?

Zijn we op weg naar inclusie? Wat betekent het begrip inclusie voor u? En wat betekent het in uw rol als begeleider? Welke positie neemt u in? De rol van de begeleider in de school wordt steeds crucialer. Dit vraagt om versterking van de ondersteuningsstructuur in de school.

In november volgt meer inhoudelijke informatie over het congres passend onderwijs: hoe nu verder.

Dit congres wordt gezamenlijk georganiseerd door het Steunpunt Passend Onderwijs, de LBBO en de NVS-NVL.