Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en Project Begeleiding Startende Leraren organiseren samen op woensdag 5 juni een congres over samen opleiden, begeleiden en professionaliseren voor de po-, vo- en mbo-sector.

Niet alleen leraren in opleiding profiteren van samenwerking tussen de partnerschappen van lerarenopleidingen en scholen. Het levert daarnaast een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van startende en ervaren leraren, alsook de schoolorganisatie. Tijdens het congres wordt er aan de hand van onderstaande thema’s stilgestaan bij de vraag hoe échte impact wordt gerealiseerd:

  • Flexibel opleiden van leraren
  • De startende leraar en de doorlopende professionele ontwikkeling
  • De kwaliteit van samen opleiden, begeleiden en professionaliseren
  • De toekomst van samen opleiden en professionaliseren en de rol van het bestuurlijk handelen


Datum en tijd

Woensdag 5 juni 2019, van 13.00 uur tot 17.15 uur. Er is een inlooplunch vanaf 12.00 uur en wrap-up & borrel vanaf 17.15 uur.

Locatie

Spant, Doctor Abraham Kuyperlaan 3 in Bussum

Voor wie?

Bestuurders, schoolleiders, coördinatoren, projectleiders, lerarenopleiders, schoolopleiders, werkplekbegeleiders en starterscoaches.

Aanmelden

U kunt zich kosteloos aanmelden via het formulier.

Meer informatie

Voor meer informatie en het programma kunt u terecht op de website van Platform Samen Opleiding