Dit eerste Nederlandse congres Schoolaanwezigheid is bedoeld voor professionals in het onderwijs en de jeugdhulp en bij gemeenten. Gedurende twee dagen kijken zij met elkaar naar wat werkt om verzuim terug te dringen en schoolaanwezigheid te bevorderen. Zodat alle leerlingen het maximale uit hun onderwijs kunnen halen.

Tijdens dit event krijg je op basis van wetenschappelijk onderzoek zicht op verschillende aspecten van schoolaanwezigheid, ontvang je handvatten voor verdere ontwikkeling, leer je van concrete praktijkvoorbeelden en persoonlijke ervaringen, krijg je zicht op de beleidsontwikkelingen vanuit OCW en is er volop ruimte voor ontmoeting. Je maakt tijdens deze twee dagen kennis met bijdragen die je tot nieuwe inzichten, betere samenwerking en concrete acties brengen. Het programma is zo ingedeeld dat het niet uitmaakt of je al wel of niet bekend bent met het concept schoolaanwezigheid.

Naast een aantal lezingen kun je tijdens de twee dagen kiezen uit zestig interactieve bijdragen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: gebruik van data, preventie, thuiszitten, afstandsonderwijs, inclusiviteit, kansenongelijkheid, hoogbegaafdheid, aanwezigheid op het mbo, partnerschap met ouders, autisme, jeugdhulp op school, praktijkvoorbeelden uit de regio en diverse modellen en aanpakken om schoolaanwezigheid te stimuleren. Ook neemt een groep jongeren actief deel aan het programma. 

Lees meer over het programma (website NJi).

Het conges is een initiatief van Ingrado; Nederlands Jeugdinstituut; Kennisnetwerk Schoolaanwezigheid; Adviesraad Eigenwijsheid; onderwijsexpertisecentrum De Berkenschutse; samenwerkingsverband VO Noord-Kennemerland en de Twentse Belofte. 

Data

16 t/m 17 november 2023

Locatie 

Pullman Hotel Cocagne; Eindhoven

Kosten

Deelname aan dit tweedaagse congres kost 290 euro (inclusief 21% btw). Het is ook mogelijk een diner en/of overnachting(en) te reserveren

Direct aanmelden