Op woensdag 31 mei vindt weer het jaarlijkse congres van het Steunpunt Opleidingsscholen plaats, met als thema dit jaar: ‘Leven Lang Leren: de doorlopende lijn van opleiding, inductie en professionaliseren’. Op het programma staan hoorcolleges, praktijksessies, presentaties van instrumenten uit de praktijk en veel uitwisseling tussen betrokkenen van opleidingsscholen uit heel Nederland. U kunt zich alvast voor het congres aanmelden. Uitgebreide informatie over het programma volgt spoedig.