Dit congres zit helaas vol. U kunt zich nog wel op de wachtlijst laten plaatsen.

Over het congres

Er is veel veranderd sinds de eerste scholen en lerarenopleidingen in 2006 hun samenwerking bevestigden in een opleidingsschool. Anno 2017 is het samen opleiden geprofessionaliseerd, met voor ieder samenwerkingsverband een unieke werkvorm. Deze werkvormen bieden steeds vaker ook een goede structuur voor het begeleiden van startende leraren en professionaliseren van ervaren leraren. Een prachtig thema voor het jaarlijkse congres! Het programma biedt u en 300 collega’s alle ruimte voor het delen van ervaringen en verdieping in de nieuwste inzichten over samen opleiden en professionaliseren.

Het congres wordt georganiseerd door het Steunpunt Opleidingsscholen PO-VO en het MBO Kennispunt Opleiden in de School.

Datum en tijd

Woensdag 31 mei 2017, van 12.00 tot 17.00 uur (aansluitend borrel)

Locatie

Miele Experience Center, De Limiet 2, Vianen

Programma

  • 12.00 – 13.00 uur: Inlooplunch
  • 13.00 – 14.00 uur: Opening
  • 14.00 – 14.15 uur: Pauze
  • 14.15 – 15.00 uur: Ronde 1
  • 15.15 – 16.00 uur: Ronde 2
  • 16.15 – 17.00 uur: Ronde 3
  • 17.00 – 17.45 uur: Borrel
     

Ronde 1

Collegetours met onder andere Klaas van Veen (hoogleraar aan de faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen van de RUG), Marcel van der Klink (lector Professionalisering van het onderwijs, Zuyd), Marc van der Meer (bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt) en Susan McKenney (lector Educational Design Research, Universiteit Twente).

Ronde 2 en 3

Praktijk inzichtsessies met o.a. ROSA, Quadraam, AOSR, Media College, Friesland College, ROC Top Zaam, ADEF, Partnerschap OidS Twente PO, Partnerschap OidS PO regio ‘s-Hertogenbosch, Veghel, Tilburg, Eindhoven en Venlo, en het traject Begeleiding Startende Leraar.

Aan tafel! In gesprek over de toekomst van het samen opleiden met Anje Ros (lector Leren en innoveren, Fontys Hogeschool), Paul Hennissen (lector Opleiden in de school, de nieuwste pabo), Miranda Timmermans (lector Leerkracht, Avans Hogeschool) en Jeroen Onstenk (lector Pedagogisch-didactisch handelen in het onderwijs, Hogeschool Inholland).

Instrumentenplein vol praktische instrumenten gericht op kwaliteitsontwikkeling voor samen opleiden en professionaliseren.

Koken met OCW, steek de handen uit de mouwen en ga in de keuken in gesprek over samen opleiden.

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

Dit congres zit helaas vol. U kunt zich nog wel op de wachtlijst laten plaatsen.

Meer informatie

Voor meer informate kunt u contact opnemen met Nienke Wirtz, projectleider van het Steunpunt Opleidingsscholen, via steunpuntopleidingsscholen@vo-raad.nl.