Wilt u als preventiemedewerker echt een bijdrage leveren aan een veiligere school? Of denkt u dat uw personeel baat kan hebben bij meer kennis over veilige scholen? Voion biedt speciaal voor preventiemedewerkers een cursus aan om enerzijds beter in staat te zijn invulling te geven aan taken en bevoegdheden en anderzijds om daadwerkelijk vorm en inhoud te geven aan de arbo-rol in de school. Het eindresultaat van deze tweedaagse cursus zal onder andere een concreet actieplan zijn. 

Datum en tijd

Woensdag 19 juni en woensdag 18 september. Beiden van 9:30 uur tot 16:00 uur.

Locatie

Aristo, Utrecht

Voor wie?

De cursus is geschikt voor nieuwe en meer ervaren preventiemedewerkers in het voortgezet onderwijs. 

Doelstelling van de cursus

U krijgt de tools aangereikt om in uw school daadwerkelijk aan de slag te gaan met arbo. U leert wat minimaal geregeld moet zijn en wat uw rol, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden daarin kunnen en zouden moeten zijn. Tevens heeft Voion het over de opzet en inhoud van de RI&E en zal er specifiek gekeken worden naar arbeidsrisico’s zoals die voor VO-scholen gelden (werkdruk/werkstress, veiligheid (zowel machineveiligheid als ook sociale veiligheid), fysieke belasting). Ook wordt aandacht besteed aan de wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017 en aan de communicatie met management, medewerkers en mr van uw school en aan de communicatie met externe partijen. Tenslotte leert u hoe u veranderingen kunt realiseren om gemaakte keuzes te implementeren op uw school. 

Aanmelden en kosten

Deelnemen aan de cursus kost 295 euro. Er kunnen maximaal 14 personen deelnemen. U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier op de website van Voion. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt.  Op deze cursus zijn de leveringsvoorwaarden van Voion van toepassing.

Meer informatie

Voor meer informatie en het programma kunt u terecht op de website van Voion.