De coöperatie Leren voor Morgen organiseert dit jaar voor het eerst de 'Dag van de Duurzaamheid' voor het onderwijs. Op 10 oktober worden er door het hele land duurzame onderwijsactiviteiten georganiseerd, waar uw school aan kan deelnemen. Ook kunt u zelf het initiatief nemen om een activiteit op te zetten.

Met de dag willen de initiatiefnemers een impuls geven aan duurzame schoolgebouwen en duurzaam onderwijs, en scholen inspireren op dit vlak.

Op de website dagvandeduurzaamheidonderwijs.nl vindt u meer informatie over de dag en een overzicht van alle activiteiten. 

Op donderdag 26 september organiseert Leren voor Morgen ook een landelijk voortgezet onderwijsevenement 'Leren voor duurzame ontwikkeling'.