Op 31 mei vindt de eerste van de twee bijeenkomsten plaats over bovenschoolse voorzieningen. Tijdens deze bijeenkomst draait het om de veranderende rol van het Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) in de regionale ondersteuningsstructuur.

De ondersteuningsstructuur in de regio is in beweging. Dit is natuurlijk altijd het geval. Wat maakt deze periode dan anders? Passend onderwijs blijft toch bestaan? Klopt. We gaan met elkaar aan de slag om passend onderwijs nog beter te maken. Door bijvoorbeeld beter samen te werken met de jeugdzorg. Door (verregaande) samenwerking tussen het regulier onderwijs en het speciaal onderwijs. En dan schittert daar ook de stip aan de horizon: we werken steeds meer toe naar inclusiever onderwijs. Wat betekent dit allemaal voor de (boven)schoolse voorzieningen en de mensen die daar werken? Dit type ontwikkelvragen staat centraal in twee bijeenkomsten op 31 mei en 7 oktober 2021.

Stip op de horizon: inclusiever onderwijs

Op 31 mei 2021 kijken we naar de stip op de horizon: inclusiever onderwijs. U krijgt meer zicht op de ontwikkeling richting inclusiever onderwijs en de rol die de samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs daar in kan spelen. Wat betekent dit voor ouders en voor de jongeren die nu tijdelijk onderwijs volgen op een bovenschoolse voorziening? Wat betekent dit voor de rol van een bovenschoolse voorziening, voor het team en last but nog least voor u als professional?

Dolf van Veen (NCOJ) neemt u in zijn verhaal mee in deze ontwikkeling richting inclusie en staat stil bij de bovenstaande vragen. In breakout rooms praten we hierover door, waarbij we de gespreksgroepen zo klein mogelijk houden, zodat we ook echt de tijd hebben voor uitwisseling van ervaringen en ideeën.

Mee in de werkpraktijk

In het tweede deel van de bijeenkomst komt samenwerkingsverband Waterland aan het woord. Twee leerkrachten nemen ons mee in hun werkpraktijk waarbij ze een vso-klas binnen een vmbo-school hebben georganiseerd. Hierdoor kunnen de leerlingen een gewoon diploma behalen. Wat zijn hun ervaringen, dilemma’s en uitdagingen? In hetzelfde samenwerkingsverband wordt overwogen de Rebound-voorziening af te bouwen om daarmee ondersteuning op de scholen in te kunnen zetten. De directeur van het samenwerkingsverband deelt met ons wat deze omslag van denken betekent voor de praktijk.

Op basis van deze tweede presentatie gaan we opnieuw met elkaar het gesprek aan over wat dit voor uw werkpraktijk kan betekenen en staan ook stil bij het perspectief van ouders en leerlingen binnen deze ontwikkelingen.

Praktische informatie

  • Wanneer: 31 mei 2021
  • Tijd: 15:00 – 17:00 uur
  • Voor wie: professionals werkzaam op (boven)schoolse voorzieningen en collega’s vanuit jeugdhulp, wijkteam en samenwerkingsverbanden
  • Aanmelden en meer informatie: website Steunpunt Passend Onderwijs