‘Samen Opleiden in een veranderende omgeving’, is dit jaar hét thema van De week van Samen Opleiden. Een week vol sprekers, sessies, PET Talks, podcasts en webinars. Van 31 mei tot en met 3 juni 2021 biedt het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren een divers en rijk online programma, waarin kennisdeling en ontmoeting centraal staan.

Als we iets met stelligheid kunnen constateren, is dat de omgeving van het Samen Opleiden verandert. Ontwikkelingen rond versnelling en versterking van de flexibilisering binnen de lerarenopleiding, veranderingen binnen de arbeidsmarkt en de discussie over de bredere opdracht van de partnerschappen Samen Opleiden hebben een direct effect op het werkveld.

Tijdens De week van Samen Opleiden gaan wij met elkaar in gesprek over de wisselwerking tussen de veranderende omgeving en het Samen Opleiden. In verschillende sessies werken we samen aan vraagstukken over de invloed van de veranderende omgeving op Samen Opleiden én over de vraag wat de invloed is van Samen Opleiden op die veranderende omgeving. Dit gesprek voeren wij aan de hand van de thema’s 1) samenwerkingsperspectieven 2) flexibilisering en 3) diversiteit.

Programma 

U kiest tijdens De week van Samen Opleiden iedere dag uit een mooi pallet van sessies en webinars. Voor de webinars hebben wij bijzondere sprekers weten te strikken. Nora Harrachi, mbo-docent, gaat in op de kansen die zij ziet om diversiteit en de veranderende omgeving een plek te geven binnen Samen Opleiden. Speciaal voor de schoolleiders verzorgt Bart Schipmölder, directeur-bestuurder van NSO-CNA, een webinar over leiderschap en het sturen van samenwerken binnen Samen Opleiden. Miranda Timmermans en Chris Kroeze enthousiasmeren tijdens hun webinar driehoeken, bestaande uit student, schoolopleider, instituutsopleider, om aan de slag te gaan met het ontwerpen van een samenhangend curriculum.

Congresdag

Woensdag 2 juni, de congresdag, bevat een uitgebreid programma met mooie lezingen die u via de livestream kunt volgen vanuit Theater Gooiland. Edith Hooge, voorzitter van de Onderwijsraad en hoogleraar onderwijsbestuur, verzorgt de keynote. Mario Kieft (OU) deelt zijn expertise over organisatieverandering en -ontwikkeling en de dag wordt afgesloten met de mooie woorden van Sjef Drummen, onderwijskunstenaar en 40 jaar verbonden geweest aan het onderwijs.

Lees meer over alle lezingen, webinars en andere sessies in het programmaboek en maak uw keuze. U kunt zich tot 26 mei a.s. aanmelden voor de sessies via het online formulier


Praktische informatie

  • Wanneer: 31 mei t/m 3 juni 2021
  • Waar: Digitaal
  • Voor wie: Lerarenopleiders, coördinatoren, projectleiders, bestuurders, schoolleiders, teamleiders, schoolopleiders en werkplekbegeleiders.
  • Kosten: Er zijn geen kosten aan dit event verbonden.
  • Aanmelding: Meld u aan via het online formulier. De aanmelding sluit op 26 mei aanstaande.