Van 11 tot en met 13 april 2022 biedt het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren een divers en rijk offline én online programma boordevol kennisdeling en ontmoetingen. Thema is dit jaar ‘Krachtig partnerschap’. Het offline gedeelte vindt op woensdagmiddag 13 april 2022 plaats bij Theater Gooiland in Hilversum.

Krachtig partnerschap

Het draait dit jaar om de kracht van het partnerschap; de kracht van intern en extern samenwerken. Het benutten van deze kracht is steeds meer van belang, gezien alle ontwikkelingen en ambities op het gebied van het samen opleiden van leraren. Denk daarbij aan het toewerken naar 100% samen opleiden, het samenwerken in de regio, de verbinding tussen het opleiden van leraren voor po, vo en mbo, flexibilisering van opleidingstrajecten en doorlopende professionele ontwikkeling van student t/m ervaren leraar. Het partnerschap, als krachtig collectief, is bij al die ontwikkelingen van betekenis!

Keynote Sietske Waslander

Prof. dr. Sietske Waslander, onderwijssocioloog en sinds 2007 als hoogleraar verbonden aan TIAS, Tilburg University, verzorgt zowel de keynote als een online sessie. Tijdens haar keynote op 13 april gaat Sietske in op de groeiende aandacht voor ‘de regio’ als bestuurlijk schaalniveau. Wat zijn internationale bevindingen over regionale sturingsnetwerken? Welke trends liggen eraan ten grondslag en wat zijn (veronderstelde) effecten van sturingsnetwerken?

Oproep: lever een bijdrage!

Wil je een bijdrage leveren aan deze week? Dat kan! Heb je een mooi praktijkvoorbeeld dat je tijdens een online sessie wilt delen? Of een suggestie voor een onderwerp passend bij het thema ‘Krachtig partnerschap’? Via een online formulier kan je tot 4 februari 2022 jouw idee voor een bijdrage indienen. Het Platform Samen Opleiden kijkt dan of het past binnen het programma en zo ja in welke vorm. Op 14 februari ontvang je hierover bericht.

Oproep: maak een vlog

Het platform is daarnaast op zoek naar studenten, schoolopleiders, schoolleiders, leraren, etc. die in een korte vlog van maximaal 2 minuten - opgenomen met hun eigen telefoon - vertellen hoe zij samen opleiden krachtig vorm geven in een partnerschap. Deze vlogs worden gedeeld via de dagelijkse congresmail, vertoond in een compilatie op de congresdag en na afloop geplaatst op de website van het platform en op de profielpagina van het partnerschap. Via een online formulier kan je je hiervoor opgeven. Je ontvangt vervolgens richtlijnen waar jouw vlog aan dient te voldoen.

Congresmail, programma & aanmelding

Momenteel wordt gewerkt aan het samenstellen van het programma. Op dinsdag 29 maart gaat de aanmeldmogelijkheid open voor de verschillende lezingen, werksessies, gespreksgroepen en webinars. Je kan je nu wel alvast inschrijven voor de congresmail. Tijdens De week van Samen Opleiden ontvang je dan dagelijks interessant materiaal, zoals filmpjes, podcasts, portretten en praktijkvoorbeelden, in je inbox.

Praktische informatie

  • Wanneer: Maandag 11 t/m  woensdag 13 april 2022
  • Waar: 11 en 12 april online en op 13 april bij Theater Gooiland in Hilversum
  • Voor wie: Programmaleiders, coördinatoren, projectleiders, bestuurders, schoolleiders, teamleiders, lerarenopleiders en werkplekbegeleiders
  • Kosten: Er zijn geen kosten aan deelname verbonden
  • Aanmelden: Op 29 maart 2022 start de aanmeldmogelijkheid voor verschillende lezingen en sessies. Je kan je nu alvast inschrijven voor de dagelijkse congresmail.