De commissie Onderwijsbevoegdheden gaat aan de slag met het advies van de Onderwijsraad om een nieuw perspectief op het leraarsberoep te formuleren. Betrokkenheid vanuit de scholen is hierin belangrijk. Schoolleiders en -bestuurders kunnen hierover meedenken in online sessies op 27 en/of 30 oktober.

Ministers Van Engelshoven en Slob hebben de Commissie Onderwijsbevoegdheden aangesteld om onderdelen uit het advies van de Onderwijsraad zoals beschreven in het rapport Ruim baan voor leraren uit te werken. De commissie Onderwijsbevoegdheden adviseert over een nieuw bevoegdhedenstelsel voor leraren én doet aanbevelingen voor de inrichting van de lerarenopleidingen.

Aanmelden voor één of beide online sessies

27 oktober 16.00 – 17.00 uur
De sessie gaat over het idee van een pedagogisch en didactische kern van het beroep van leraar, die alle leraren bindt, en daardoor bijdraagt aan de herkenbaarheid en toegankelijkheid van het beroep en de mobiliteit tussen onderwijssectoren. Deze kern zou in elke lerarenopleiding terug moeten komen. Wat vindt u van het idee van zo’n gemeenschappelijke kern van het leraarsberoep? Herkent u zich in de eerste uitwerking? Wat heeft u er als leraar eigenlijk aan en hoe kan het de lerarenopleiding versterken? 

30 oktober 15.00 – 16.00 uur
De sessie gaat over het idee dat leraren eenmalig hun bevoegdheid voor het beroep van leraar behalen en daarmee het beroep van leraar mogen uitoefenen. Bij deze denkrichting hoort een ‘bouwsteensgewijze’ vormgeving van de lerarenopleiding: een generieke algemene pedagogische en didactische kern, vakinhoud, vakdidactiek en kennis van de doelgroep. Leraren beheersen alle bouwstenen in samenhang om les te mogen geven. Als leraren zich in hun verdere loopbaan willen ontwikkelen naar een andere doelgroep of inhoud, dan breiden ze hun bekwaamheid uit door aanvullende specifieke opleidingsbouwstenen te stapelen, of door eigen expertiseopbouw. Wilt u meedenken over deze denkrichting van de commissie? 

De online sessies verlopen via Synthetron, een online programma waarbij tot 1.000 personen in kleine groepen met elkaar in gesprek gaan aan de hand van open vragen. Daarbij kunt u steeds aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de standpunten van de anderen. Synthetron verzamelt en analyseert die gegevens, en geeft uiteindelijk een duidelijk beeld van wat een grote groep mensen vindt over een onderwerp. 


Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van uw deelname, korte achtergrondinformatie over het onderwerp van de sessie(s) en een link om deel te nemen aan de sessie(s).

Direct aanmelden