Op 21 januari 2020 presenteerde een brede coalitie van onderwijsorganisaties - waaronder de VO-raad - het discussiestuk ‘Toekomst van ons onderwijs’, met daarin voorstellen voor groot onderhoud aan het onderwijs. Met het stuk willen de organisaties een brede dialoog starten over de aanpassingen en vernieuwingen die nodig zijn om de uitdagingen in het onderwijs het hoofd te bieden. Hiertoe wordt onder meer een aantal landelijke dialoogbijeenkomsten georganiseerd. Wilt u ook meepraten over de toekomst van ons onderwijs, meld u dan aan!

De vijfde dialoogbijeenkomst vindt plaats op 23 maart en gaat specifiek over ‘waardering en professionele ruimte voor onderwijsprofessionals’. Hoe zorgen we ervoor dat werken in het onderwijs aantrekkelijk is en onderwijsprofessionals de ruimte hebben om zich te ontwikkelen?

Tafelgast bij deze bijeenkomst is onder meer Maarten Willms (ambulant onderwijskundig begeleider). Er is uitgebreide ruimte om vanuit de zaal deel te nemen aan de discussie.

De gesprekken die tijdens de bijeenkomsten plaatsvinden, zullen op de website van Toekomst van ons onderwijs terug te luisteren zijn als podcast.

Datum en tijden

Maandag 23 maart 2020, van 15:30 – 17:00 uur

Locatie

Wellant College, Amersfoort

Aanmelden

Aanmelden is kosteloos. 

Direct aanmelden