Op 12 oktober organiseert het ministerie van OCW opnieuw een dialoogsessie voor schoolleiders en NPO-coördinatoren uit het funderend onderwijs, waarbij zij ervaringen kunnen uitwisselen en inspirerende voorbeelden kunnen delen over het Nationaal Programma Onderwijs. Deze bijeenkomst is specifiek gericht op het onderdeel monitoring en evaluatie.

Vragen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: Welke instrumenten kies je om te monitoren en te evalueren in hoeverre je interventies bijdragen aan je gestelde doelen? Hoe koppel je dit aan je schoolprogramma? Hoe zorg je dat de resultaten van je monitoring bijdragen aan duurzame kwaliteitsverbetering in je school?

Bekijk het programma op de NPO-website

Datum en tijd 

Woensdag 12 oktober 2022, van 13.00 tot 17.30 uur

Locatie

La Vie Meeting Center, St. Jacobsstraat 61, Utrecht

Kosten

Deelname is kosteloos.

Aanmelden 

Aanmelden kan door een mail te sturen naar nponderwijs@minocw.nl, met vermelding van naam, functie en school.