Op 13 april organiseert Edu-V van 10 tot 11 een digitale informatiebijeenkomst speciaal voor scholen in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs voor het verbeteren van de digitale gegevensuitwisseling in het onderwijs

Binnen het programma Edu-V maken scholen en leveranciers onderling afspraken – een afsprakenstelsel – die digitale gegevensuitwisseling in het onderwijs makkelijker, veiliger en betrouwbaarder moeten maken voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Dat is geen simpele, snelle opdracht. Een afsprakenstelsel heeft alleen kans van slagen als alle betrokken partijen ook van mening zijn dat de afspraken aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Het is dan ook van groot belang dat scholen meepraten en meedenken over de te maken afspraken. Dat kan op verschillende manieren. Tijdens de online informatiebijeenkomst verneem je hierover meer.

Direct aanmelden