Hoe gaan we om met het huidige en toekomstige lerarentekort? Welke mogelijke oplossingen zijn er te bedenken voor dit zeer actuele thema? Doe mee met het leernetwerk ‘Lerarentekort’ dat 31 januari 2018 van start gaat.

Van risico naar mogelijkheid

Het lerarentekort, met name in vakken als natuur- en scheikunde, is een groot probleem en het gebrek aan leraren zal voorlopig nog meer toenemen. Immers, in de komende jaren gaan vooral eerstegraadsdocenten met pensioen. Het oplopende lerarentekort brengt risico’s met zich mee zoals vakken die dreigen te verdwijnen, een toenemende druk op de onderwijskwaliteit en een hogere werkdruk. Anders organiseren van het onderwijs kan oplossingen bieden. Deelname aan het leernetwerk biedt inspiratie om anders naar de inzet van personeel in een organisatie te kijken en toepasbare mogelijkheden te ontdekken.

Wat wordt er verwacht?

Open staan om te leren van en met elkaar is de grondhouding in het leernetwerk. Voor het leernetwerk wordt er uitgegaan van twee mensen van één school met een minimumaantal van 6 scholen dat deelneemt. Het leernetwerk bestaat uit mensen met verschillende functies zodat iedereen elkaar kan aanvullen. Het leernetwerk komt minimaal vijf keer bijeen in 2018 en streeft ernaar door te blijven gaan. De eerste vijf bijeenkomsten worden begeleid door een professionele begeleider en gefaciliteerd door het programma Stap 2 van de VO-raad.

Datum en locatie

Op 31 januari 2018 is de eerste bijeenkomst van 10:00 tot 13:00 uur (inloop vanaf 09:30 uur) bij de VO-raad, Aidadreef 4 in Utrecht. 

Andere thema’s

In januari 2018 starten er drie andere themagestuurde leernetwerken van Stap 2. De thema’s zijn:
Differentiëren
Krimp
Goed werkgeverschap

Sluiten deze thema's niet goed aan bij uw vraag, mail dan suggesties voor andere leernetwerken naar stap2@vo-raad.nl