Het lerarenberoep staat onder druk, onder andere door toenemende lerarentekorten. De Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad gevraagd hoe aanpassingen in de opleidings- en arbeidsstructuur kunnen bijdragen aan voldoende én goede leraren. Tijdens deze expertmeeting van de Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt van het CAOP wordt ingegaan op het antwoord op deze vraag.

De Onderwijsraad heeft inmiddels het advies 'Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap' gepubliceerd. De raad introduceert hierin een nieuwe kijk op het beroep die leidt tot ingrijpende aanpassingen in de opleidings- en arbeidsstructuur. Het advies betreft leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Tijdens de expertmeeting gaat dr. Stijn Verbeek van de Onderwijsraad in op dit advies. Ook zijn er gezamenlijke discussies onder leiding van de bijzonder hoogleraren Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt Frank Cörvers en Marc van der Meer. Patrick Banis, directeur arbeidsmarkt CAOP, is voorzitter van de expertmeeting.

Datum en tijden

Maandag 11 maart 2019, van 17.00 tot 19.15 uur

Locatie

CAOP, Den Haag

Voor wie

De bijeenkomst staat open voor professionals en andere belanghebbenden uit alle onderwijssectoren.

Kosten

Deelname is kosteloos.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door uiterlijk 8 maart 2019 een mail te sturen naar Loes Spaans, via l.spaans@caop.nl. De bevestiging van deelname, het programma en eventuele achtergrondinformatie ontvangt u later. Vragen of opmerkingen die nuttig zijn voor de voorbereiding, kunt u van tevoren per mail inbrengen.

Het CAOP mikt op een evenwichtig samengestelde discussiegroep van niet te grote omvang, waardoor mogelijk voor de uiterste aanmelddatum het maximum kan zijn bereikt.