Kunnen we als sector nog beter omgaan met de autonomie die scholen hebben, en zo ja hoe? En hoe kunnen we ons nog beter verantwoorden over onze beleidskeuzes en bijbehorende financiering? Naar aanleiding van het actuele publieke debat rond deze thema’s wil de VO-raad hier nader met leden over in gesprek tijdens een extra ledenvergadering.

Onder andere Henriëtte Maassen van den Brink (voorzitter Onderwijsraad), Kamerleden Paul van Meenen (D66) en Michel Rog (CDA) en Geert ten Dam (voorzitter CvB UVA) zullen aanwezig zijn. Bestuurders en schoolleiders zijn van harte uitgenodigd dit gesprek mee te voeren. 

Wij hopen op uw aanwezigheid en een waardevol gesprek over deze actuele en urgente thematiek, een gesprek dat u en ons kan voeden in de dialoog met de samenleving.

Datum en tijd

Woensdag 5 september 2018, van 9.30 tot 12.30 uur (inloop vanaf 9.00 uur)

Locatie

Congrescentrum Antropia, Hoofdstraat 8, Driebergen

Programma

Opening en aftrap
  • Inleiding door Henriëtte Maassen van den Brink, voorzitter van de Onderwijsraad.
  • Interview met Paul van Meenen (D66) en Michel Rog (CDA).


Centraal hierbij staat de vraag: wat verwacht de samenleving en politiek van de wijze van verantwoording door scholen?

Tafelgesprekken in kleine kring
Plenaire afronding

Met onder andere de observaties van Geert ten Dam, voorzitter de onderzoekscommissie naar de kwaliteitsborging van de schoolexamens.

Lunch

Met gelegenheid tot napraten.