Hoe kan de samenwerking tussen scholen worden vergemakkelijkt? Welke belemmeringen ervaren schoolbesturen nu hierbij en welke oplossingen zijn hiervoor te vinden? Het ministerie van OCW gaat graag hierover met bestuurders in gesprek tijdens een aantal regionale bijeenkomsten.

Directe aanleiding is het rapport ‘Bestuurlijke constructen in het funderend onderwijs’ dat Regioplan in opdracht van OCW heeft opgesteld. Hieruit blijkt dat 30% van de bevraagde besturen wettelijke belemmeringen ondervindt bij samenwerking op vestigingsniveau binnen het eigen bestuur; bij samenwerking met andere besturen loopt dit op tot bijna 46%.

Deze belemmeringen staan de – vaak essentiële – samenwerking tussen scholen in de weg. De ministerie wil daarom graag met bestuurders in gesprek over hoe de belemmeringen kunnen worden weggenomen en de samenwerking minder complex en (administratief) intensief kan worden gemaakt. 

Tijdens de bijeenkomsten worden onder meer succesfactoren voor samenwerking op vestigingsniveau gedeeld en worden de belemmeringen die schoolbesturen ervaren nader geduid. De insteek is dat de gesprekken leiden tot het formuleren van mogelijke oplossingen voor de belemmeringen.

Data, tijden en locaties 

De bijeenkomsten duren van 14.30 tot 16.30 uur en vinden verdeeld over het land plaats: 

  • Hoorn, 14 september 2020
  • Assen, 16 september 2020
  • Gorinchem, 28 september 2020
  • Oss, 1 oktober 2020
  • Goes, 8 oktober 2020


Let op: Mocht het te zijner tijd door eventuele aanscherping van de coronamaatregelen niet mogelijk zijn fysiek af te spreken, dan vindt de bijeenkomst op dezelfde dag en tijd digitaal plaats. U ontvangt hier tijdig informatie over.

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden door het online formulier in te vullen en deze te mailen naar Caroline Wlodarczyk via c.s.wlodarczyk@minocw.nl.

Voor een goed gesprek is het van belang dat u ervaring heeft met samenwerking op vestigingsniveau.