Een Collegiale Bestuurlijke Visitatie (CBV) is een verfrissende manier om als schoolbestuur te reflecteren op het eigen functioneren. Tijdens deze bijeenkomst vertellen Leonie Schouten (hoofd VO-academie) en een van de voorzitters (tevens schoolbestuurder en oud-deelnemer) u alles over het collegiale visitatietraject.

Over Collegiale Bestuurlijke Visitatie

Wat is Collegiale Bestuurlijke Visitatie?
Hoe staan we ervoor als schoolbestuur en hoe kunnen we het nog beter doen? Bij bestuurlijke visitatie staat leren van elkaar centraal. Een Collegiale Bestuurlijke Visitatie (CBV) is een krachtig instrument voor besturen en bestuurders om stappen te zetten in professionalisering. Door met collega-bestuurders het gesprek aan te gaan doet u nieuwe ideeën en inzichten op en heeft u de mogelijkheid te reflecteren op het eigen bestuurlijk denken en handelen. Dat versterkt de bestuurskracht en de bestuurskwaliteit. En levert zo ook een bijdrage aan een verdere verbetering van de onderwijskwaliteit voor onze leerlingen in het voortgezet onderwijs.

De voordelen van CBV
Deelname aan een vorm van een Collegiale Bestuurlijke Visitatie kent alleen maar voordelen:

  • U leert van en met collega-bestuurders.
  • U krijgt gedegen adviezen en feedback op het eigen bestuurlijk denken en handelen in relatie tot de schoolorganisatie.
  • U laat zien dat je als bestuurder werkt aan je eigen professionele ontwikkeling.
  • U levert een bijdrage aan een sterke vo-sector.
  • De zelfevaluatie is een krachtig middel dat u op meerdere plekken kunt inzetten, bijvoorbeeld in de cyclus bij het opstellen van schoolplannen, in het gesprek met de RvT en de Onderwijsinspectie of als u zelf wilt weten welke professionalisering u al hebt gemaakt en welke volgende stap u daarin wilt zetten.
  • U mag na de eigen visitatie als visitator deelnemen aan drie visitaties bij collega-scholen.
     

‘Eigenlijk is er maar een ding nodig voor een Collegiale Bestuurlijke Visitatie (CBV). En dat is de durf om het te doen. Om die ene stap te zetten en te zeggen tegen collega-bestuurders: ik wil graag het gesprek aan over mijn eigen bestuurlijk denken en handelen. Hoe doe ik het nu en waar kan het anders of beter?’ 

Waarom meedoen aan het visitatietraject?
Het benutten van elkaars expertise is een krachtig professionaliseringsmiddel. Niet voor niets wordt in één van de kwaliteitsafspraken in het Sectorakkoord gesteld dat collegiale visitaties behulpzaam kunnen zijn bij het versterken van de bestuurskracht.  Het doel van Collegiale Bestuurlijke Visitatie (CBV) is om het bestuurlijk denken en handelen op een hoger plan te brengen en om vernieuwing op gang te brengen. Door zelfevaluatie en gerichte feedback vanuit verschillende stakeholders wordt een impuls gegeven aan leren en verbeteren. Inmiddels hebben er meerdere tranches van dit traject plaatsgevonden en heeft het zijn effectiviteit bewezen.

Datum en tijden informatiebijeenkomst

Maandag 28 oktober 2019, van 15.00 tot 17.30 uur

Locatie

Nieuwe Buitensociëteit Meeting Center, Stationsplein 1, Zwolle  

Voor wie

Bestuurders in het voortgezet onderwijs

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het online formulier

Informatiebijeenkomst Utrecht

Op dinsdag 1 oktober vindt eenzelfde bijeenkomst plaats in Utrecht