Schoolleiders kunnen op persoonlijke titel structureel meedenken over de vormgeving van de nieuwe leerweg en OCW adviseren over zowel de samenvoeging van gemengde leerweg en de theoretische leerweg als de invulling van de praktijkgerichte component. Schoolleiders kunnen zich nog aanmelden voor de klankbordgroep. De klankbordgroep zal gaan bestaan uit schoolleiders afkomstig uit vmbo, mbo en havo.

Het programma ‘Sterk beroepsonderwijs’ werkt aan de vormgeving van een nieuwe leerweg waarin de huidige gemengde leerweg en de theoretische leerweg samengaan. In de nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgerichte component, die tot doel heeft hen optimaal voor te bereiden op een vervolgopleiding op mbo of havo.

Op 18 september vindt er een informatiebijeenkomst plaats over deze klankbordgroep. Deze bijeenkomst vindt plaats in Hogeschool Domstad in Utrecht van 15.00 tot 16.30 uur. U kunt dan uw vragen over deelname aan de Klankbordgroep schoolleiders stellen.

Liveregistratie

Van de bijeenkomst wordt een liveregistratie uitgezonden op YouTube. Heeft u interesse, maar wilt u niet naar Utrecht komen, dan kunt u deze registratie volgen via deze website, maar u kunt tijdens de bijeenkomst geen vragen stellen. De registratie is overigens ook na de bijeenkomst op deze website beschikbaar.