Op 2 april vindt de derde informatiebijeenkomst plaats van het nieuwe landelijk netwerk voor HR-functionarissen, opgezet door de VO-raad. Kom ook naar de bijeenkomst en sluit u aan bij het netwerk. Bij deelname wordt u geïnformeerd over recente ontwikkelingen rond thema’s als de CAO VO, werkgeverschap en professionalisering van de schoolorganisatie, kunt u praktijkvoorbeelden en oplossingen delen met collega’s uit het veld én kunt u de VO-raad van input voorzien rond deze thema’s.

Datum en tijden

Donderdag 2 april, van 12:30 tot 16:00 uur (inlooplunch vanaf 12:30 uur, start programma 13:00 uur)

Locatie

Utrecht. De precieze locatie volgt.

Aanmelden en kosten

U kunt zich aanmelden via het online formulier. Deelname is kosteloos.

Overige bijeenkomsten

De eerste informatiebijeenkomst van het netwerk vond plaats op 16 mei. Het netwerk komt jaarlijks een aantal keer bij elkaar. De VO-raad zal hiervoor bijeenkomsten organiseren. 

Vragen

Heeft u vragen over het netwerk voor HR-medewerkers, dan kunt u contact opnemen met Gemma Hufen (gemmahufen@vo-raad.nl) of Jonah Opsteen (jonahopsteen@vo-raad.nl). 

Direct aanmelden