Op 5 juli organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het ministerie van OCW een informatiebijeenkomst over de voortgang van de verbeteragenda passend onderwijs en de prioritering voor de komende periode.

De bijeenkomst start met een korte schets over de verbeteragenda passend onderwijs, de voortgangsrapportage en de toezeggingen die minister Wiersma aan de Tweede Kamer heeft gedaan tijdens het debat van 30 maart. Op basis van het debat zijn er zeven prioriteiten:

 1. Landelijke norm voor basisondersteuning.
 2. Versterken van de positie van ouders en leerlingen.
 3. Inclusiever onderwijs.
 4. Aanpak verzuim en digitaal onderwijs.
 5. Mogelijk maken van onderwijszorgarrangementen.
 6. Beter aanbod hoogbegaafdheid.
 7. Onafhankelijk toezicht voor samenwerkingsverbanden.

Tijdens de bijeenkomst wordt zowel ingegaan op de inhoud en achtergrond als op de planning. Ook zal worden verteld wat de voortgang van de wetgevingstrajecten is en wanneer er eventuele inspraakmogelijkheden zijn. Er is ruimte voor vragen vanuit de deelnemers.

Programma

 • 13.00 – 13.05 uur: Welkom en opzet bijeenkomst door Mike Jolink, SPO
 • 13.05 – 13.15 uur: Introductie verbeteragenda, voortgang en debat door Simone La Roi, ministerie OCW
 • 13.15 – 13.30 uur: Prioritering verbetermaatregelen en achtergrond informatie door Simone La Roi, ministerie OCW
 • 13.30 – 13.45 uur: Verdieping 1: onderwerp ‘basisondersteuning’ door Caroline Kuiper-Timmermans en Jelle Mak, ministerie OCW
 • 13.45 – 13.55 uur: Korte pauze
 • 13.55 – 14.10 uur: Verdieping 2: onderwerp ‘versterken positie ouders en leerlingen – bundel wetsvoorstellen’ door Zamora Pengel, ministerie OCW
 • 14.10 – 14.25 uur: Verdieping 3: onderwerp nog te bepalen
 • 14.25 – 14.30 uur: Afronding inclusief verwijzing naar meer informatie
   

Praktische informatie

 • Datum en tijd: dinsdag 5 juli 2022, van 13.00 – 14.30 uur
 • Voor wie: medewerkers van scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden
 • Locatie: online
 • Kosten: gratis
Direct aanmelden