De Tweede Kamer bespreekt in oktober het wetsvoorstel 'Burgerschap in het funderend onderwijs'. De nieuwe wet verduidelijkt de wettelijke burgerschapsopdracht, zet nadere accenten en maakt duidelijk wat van scholen wordt verwacht. Ook rondt ontwikkelgroep Curriculum.nu de laatste fase af. Welke acties zijn er voor het onderwijs? Om hier inzicht in te bieden én te inspireren, houdt de VO-raad een aantal regionale informatiebijeenkomsten, met medewerking van prof. dr. Anne Bert Dijkstra (Academische Werkplaats Sociale Kwaliteit van onderwijs & Universiteit van Amsterdam), Curriculum.nu en het ministerie van OCW.

Data, locaties en aanmelden

Via de onderstaande links kunt u zich aanmelden voor een van de bijeenkomsten: 

De inloop bij de middagbijeenkomsten is vanaf 12.30 uur, bij de ochtendbijeenkomst is dit vanaf 9.30 uur. Na afloop van de middagbijeenkomsten wordt een hapje en drankje aangeboden en bij de ochtendbijeenkomst een lichte lunch (broodjes).

Programma

  • Inloop
  • Opening
  • Bevordering van burgerschap als opdracht voor het onderwijs: school, wet en wat werkt? Door prof. dr. Anne Bert Dijkstra (UvA)
  • Curriculum.nu: Wat betekent een ander curriculum voor scholen?
  • OCW: een toelichting op het tijdspad van de wet en Curriculum.nu
  • Panelgesprek met onder meer schoolleiders, OCW, Curriculum.nu