De Tweede Kamer bespreekt begin september het wetsvoorstel 'Burgerschap in het funderend onderwijs'. De nieuwe wet kan voor scholen een grote verandering betekenen in de wijze waarop zij burgerschap vormgeven. Ook rondt ontwikkelgroep Curriculum.nu de laatste fase af. Welke acties zijn er voor het onderwijs? Om hier inzicht in te bieden én te inspireren, houdt de VO-raad in samenwerking met prof. dr. Anne Bert Dijkstra van de Academische Werkplaats (UvA) en Curriculum.nu vier regionale informatiebijeenkomsten.

Data, locaties en aanmelden

Via de onderstaande links kunt u zich aanmelden voor een van de bijeenkomsten: 

Programma

  • Inloop
  • Opening
  • Toelichting wetswijzing: ‘De impact van de wet voor scholen’. Door prof. dr. Anne Bert Dijkstra (UvA) 
  • Curriculum.nu: Wat betekent een ander curriculum voor scholen?
  • OCW: een toelichting op het tijdspad van de wet en Curriculum.nu
  • Panelgesprek met onder meer schoolleiders, OCW, Curriculum.nu  
  • Thematafels: met elkaar in gesprek