Sinds 1 augustus 2021 is het in het voortgezet onderwijs verplicht om op school een examencommissie te hebben. Deze verplichting en opdracht* waren nieuw in de school en op veel scholen zal de examencommissie geleidelijk aan een plek verwerven. In deze bijeenkomst gaan we, een jaar nadat de wetswijziging van kracht ging, met elkaar het gesprek aan: hoe is het afgelopen jaar gegaan, welke rol heeft de examencommissie op dit moment, waar wil je heen als examencommissie, waar loop je misschien nog tegen aan?

Wat kan je verwachten?

Na een korte plenaire introductie gaan we met elkaar in gesprek om van en met elkaar te leren. De bijeenkomst prikkelt je om stappen te zetten rondom de (verdere) positionering van de examencommissie en kwaliteitsborging van schoolexaminering op jouw school.

Wat levert het op?

  • Inzicht in de functie die de examencommissie in de eigen school kan vervullen voor de kwaliteitsborging van schoolexaminering.
  • Inzicht in de rol van een lid van de examencommissie.
  • Inspiratie van andere scholen.
  • Met en van elkaar leren door collegiale consultatie en collegiale feedback op functionering en positionering van de examencommissie in schooljaar 2021-2022 en stappen die je wil zetten in 2022-2023.


Voor wie?

Leden van examencommissies (o.a. teamleiders, docenten, examensecretarissen) die willen werken aan verdere ontwikkeling van schoolexaminering. En voor leden die willen werken aan het ontwikkelen van de positie van (de leden van) de examencommissie zelf. Je kunt daarin al zijn gestart en verder willen denken of juist aan het begin staan.

Waar en wanneer?

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 4 oktober 2022 van 15.00-17.00 op een locatie in de regio Utrecht.

Kosten

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos.

Meedoen?

Meld je vóór 29 september aan via het online formulier.

Vragen?

Heb je vragen over deze bijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 – 23 24 880.

Direct aanmelden