Op dinsdag 29 oktober organiseert de VO-raad in samenwerking met Schoolinfo een inspiratiebijeenkomst over de subsidieregeling doorstroomprogramma po-vo. Voor deze bijeenkomst zijn alle scholen uitgenodigd die een subsidie hebben ontvangen voor het ontwikkelen en uitvoeren hiervan.

De ongelijkheid in de onderwijskansen tussen leerlingen met lage en hoge sociaaleconomische status (SES) is groeiende. Leerlingen met een lage SES lopen bij de overgangen in ons onderwijsstelsel een verhoogd risico op het doorstromen naar een vorm van vervolgonderwijs die onvoldoende recht doet aan hun kwaliteiten. Het organiseren van doorstroomprogramma’s wordt gezien als één van de manieren om gelijke kansen bij onderwijsovergangen te bevorderen. De deelnemers aan deze inspiratiebijeenkomst voeren nu één of twee jaar activiteiten uit in het kader van de subsidieregeling. Met elkaar gaan de deelnemers in gesprek over successen en belemmeringen om zo elkaar te inspireren tot verdere versterking van het eigen doorstroomprogramma voor de komende tijd.

Over de bijeenkomst    

De bijeenkomst is bedoeld voor scholen die een subsidie (hebben) ontvangen voor het ontwikkelen en uitvoeren van een doorstroomprogramma voor schooljaar 2017-2018, 2018-2019 en/of 2019-2020.

Tijdens de bijeenkomst zal Annemarie van Langen van KBA Nijmegen inzicht geven in de voorlopige resultaten van de monitor van de gesubsidieerde doorstroomprogramma’s po-vo. Op deze manier krijgen de deelnemende scholen enig zicht op de effecten van hun inspanningen. Daarnaast presenteert een van de praktijkvoorbeelden de aanpak en effecten van de afgelopen jaren. Vervolgens is de middag ingericht om maximaal kennis en ervaringen uit te wisselen gericht op versterking van het eigen doorstroomprogramma.

Programma

12.30 uur Lunch
13.00 uur Plenaire opening
13.20 uur Inhoudelijke lezing 'Zicht op effecten gesubsidieerde doorstroomprogramma’s po-vo en kansengelijkheid' door Annemarie van Langen
13.50 uur Presentatie praktijkvoorbeeld
14.05 uur Uitwisseling van inzichten en ervaringen gericht op versterking van het eigen doorstroomprogramma
16.15 uur Afsluiting

Praktische informatie

De bijeenkomst vindt plaats in Hotel Vianen, Prins Bernhardstraat 95 in Vianen. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor deze bijeenkomst.

Aanmelden:

Heeft u een subsidie ontvangen voor het ontwikkelen en uitvoeren van een doorstroomprogramma? Vul dan voor maandag 15 oktober het aanmeldformulier in via onderstaande knop.

De projecten Maatwerk, Stap 2 en Leerling 2020 hebben een vervolg in het nieuwe programma Voortgezet Leren. De VO-raad en Schoolinfo voeren dit samen uit. In het programma staan eigentijds en toekomstgericht onderwijs voor iedere leerling in samenhang met personeelsbeleid en schoolorganisatie, centraal. Het programma verbindt en faciliteert op al die vlakken. De inspiratiebijeenkomsten zijn onderdeel van dit programma.

vignet voortgezet leren