Leerlingen met een zogenoemde lage sociaaleconomische status lopen bij overgangen in ons onderwijsstelsel een verhoogd risico op het doorstromen naar vervolgonderwijs dat onvoldoende recht doet aan hun kwaliteiten. Het organiseren van doorstroomprogramma’s wordt gezien als één van de manieren om gelijke kansen bij onderwijsovergangen te bevorderen.

Voortgezet Leren biedt in 2019 en 2020 ondersteuning aan de onderwijssectoren bij het ontwikkelen van doorstroomprogramma’s. Het doel van deze inspiratiebijeenkomst is om scholen met een gesubsidieerd doorstroomprogramma een platform te bieden voor het uitwisselen van kennis en ervaringen rondom de ontwikkelingen en het uitvoeren van dat programma. Daarnaast geeft de inspiratiesessie een podium aan scholen die al verder zijn in het vormgeven en uitvoeren van een doorstroomprogramma om hun visie en valkuilen te delen.

Programma

Doorstroomprogramma vmbo-havo

09.00 – 09.30  Inloop
09.30 – 09.45  Welkom
09.45 – 10.15  Lezing Oberon – Ton Klein en Benjamin Bremer
10.15 – 10.45  Praktijkvoorbeeld Meergronden – Simone de Kruijk
10.45 – 11.45  Uiteen in subgroepen aan de hand van diverse thema’s
11.45 – 12.00  Plenaire afsluiting
12.00 – 12.45  Lunch

Doorstroomprogramma vmbo-mbo 

09.00 – 09.30  Inloop
09.30 – 09.35  Welkom
09.35 – 10.00  Lezing SEO – Djoerd de Graaf
10.00 – 10.15  Piet Groenewegen vanuit VO-raad
10.15 – 10.45  Praktijkvoorbeeld Dr. Nassaucollege – Huubs Hubbeling
10.45 – 11.45  Uiteen in subgroepen aan de hand van diverse thema’s
11.45 – 12.00  Plenaire afsluiting
12.00 – 12.45  Lunch 

Doorstroomprogramma po-vo 

09.00 – 09.30  Inloop
09.30 – 09.35  Welkom
09.35 – 10.00  Lezing Annemarie van Langen 
10.00 – 10.30  Praktijkvoorbeeld Connect College – Paul Veelen
10.30 – 10.45  Piet Groenewegen vanuit de VO-raad
10.45 – 11.45  Uiteen in subgroepen aan de hand van diverse thema’s
11.45 – 12.00  Plenaire afsluiting 
12.00 – 12.45  Lunch 

Doelgroep 

De inspiratiebijeenkomst is in de eerste plaats bedoeld voor scholen die werken in/met een gesubsidieerd doorstroomprogramma. Daarnaast zijn ook andere scholen welkom om te leren van de ervaringen van het opzetten van doorstroomprogramma’s. De focus ligt echter op delen van ervaringen in de huidige doorstroomprogramma’s.

Opbrengsten 

Deelnemers hebben onderling kennisgemaakt en ervaringen uitgewisseld over het ontwikkelen en uitvoeren van een doorstroomprogramma. Drie thema’s staan hierbij centraal: 

  • Het programma en ambities 
  • Eigenaarschap van leerlingen
  • Interne en externe samenwerking 


Kosten en locatie 

Deelname is kosteloos. 
Deze inspiratiebijeenkomst vindt plaats in hotel Vianen. 

Aanmelden

Meld je hier aan voor de inspiratiebijeenkomst Doorstroom po – vo.
Meld je hier aan voor de inspiratiebijeenkomst Doorstroom vmbo – havo.
Meld je hier aan voor de inspiratiebijeenkomst Doorstroom vmbo – mbo. 

Vragen? 

Heeft u vragen over deze inspiratiebijeenkomsten? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.