Per 1 augustus is het Examenbesluit VO op enkele punten gewijzigd, om de kwaliteitsborging van de schoolexaminering te versterken. De aanpassingen vormen het formele sluitstuk van de verbeteringen die de vo-sector via negen actielijnen heeft doorgevoerd na het examenincident van 2018. Tijdens deze inspiratiebijeenkomst wissel je met leden van andere examencommissies uit hoe zij de wijzigingen doorvoeren op school. Er is ruimte om dilemma’s te bespreken die jij of je collega’s hierbij tegenkomen.

De bijeenkomst start met een inhoudelijke inleiding op het Examenbesluit VO en bijbehorende spanningsvelden. Vervolgens worden enkele casussen gepresenteerd en nabesproken in subgroepen, waarna gezamenlijk wordt gereflecteerd.

Wat levert het op?

Na deelname aan deze bijeenkomst heb je meer kennis over en inzicht in de impact van de aanpassingen aan het examenbesluit. Je hebt ervaringen uitgewisseld met collega’s van andere examencommissies en inspiratie opgedaan om op jouw school aan de slag te gaan met examinering.

Voor wie?

Leden van examencommissies in het voortgezet onderwijs (o.a. teamleiders, leraren en examensecretarissen).

Datum en tijden

Woensdag 6 oktober 2021, van 14.30 en 17.00 uur 

Locatie 

Online

De kosten

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos.

Meedoen?

Deze bijeenkomst zit helaas vol. Je kan je nog wel op de wachtlijst laten plaatsen.

Bij vragen kan je contact opnemen via info@voortgezetleren.nl of 030 232 48 80.