Sinds 1 augustus 2021 is het hebben van een examencommissie verplicht in het voortgezet onderwijs. Deze verplichting en opdracht* waren nieuw in de school en op veel scholen heeft de examencommissie zich geleidelijk aan ontwikkeld. Wat betreft de positionering van de examencommissie als onafhankelijk en deskundig orgaan voor kwaliteitsborging zijn veel scholen nog in ontwikkeling.

Deze bijeenkomst is vol! Op 9 april organiseren we deze bijeenkomst weer. Schrijf je hier in!

 

Dit blijkt onder andere uit het stelselonderzoek naar de kwaliteit van de schoolexaminering dat de inspectie in het voorjaar van 2023 heeft uitgevoerd. In deze bijeenkomst gaan we weer het gesprek met elkaar aan: hoe ontwikkelt de examencommissie zich, welke uitdagingen kom je tegen, welke rol en positie heeft de examencommissie nu, waar wil je heen als examencommissie en waar loop je misschien nog tegen aan? Meld je nu aan.  

* De examencommissie heeft als hoofdopdracht het borgen van de kwaliteit van schoolexaminering en van het afsluitend karakter van het schoolexamen. De examencommissie heeft voor dat doel een aantal specifieke taken en doet zijn werk onafhankelijk.

Wat kan je verwachten?

We zullen in het programma afwisselen tussen introductie vanuit de VO-raad en het gesprek met elkaar aan gaan om van en met elkaar te leren. Twee scholen (het Scala College en Het Vlier) vertellen hoe zij hun examencommissie hebben ingericht, welke keuzes zij hebben gemaakt en hoe de examencommissie opereert binnen de school en de opdracht van kwaliteitsborging schoolexaminering. We proberen tijdens de bijeenkomst een goede indeling te maken, zodat iedereen wat kan halen en brengen. De bijeenkomst prikkelt je om verdere stappen te zetten met de examencommissie op jouw school.  

Wat levert het op?

  • Inzicht in de functie die de examencommissie in de eigen school kan vervullen voor de kwaliteitsborging van schoolexaminering
  • Inzicht in de rol als lid van de examencommissie in de school
  • Inspiratie van andere scholen
  • Met en van elkaar leren door collegiale consultatie en collegiale feedback, op het gebied van functionering en positionering van de examencommissie in de afgelopen schooljaren, én de stappen die jullie nog willen zetten

 

Voor wie?

Leden van examencommissies (o.a. teamleiders, docenten, examensecretarissen) die willen werken aan verdere ontwikkeling van schoolexaminering en aan het ontwikkelen van de positie van (de leden van) de examencommissie zelf. Je kunt daarin al zijn gestart en verder willen denken of juist aan het begin staan.

Waar en wanneer?

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 19 maart van 14.00-17.00 op een locatie in de regio Utrecht en omgeving.

De kosten

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos.

Meedoen?

Deze bijeenkomst is vol, meld je hierboven voor de nieuwe bijeenkomst op 9 april aan.

Vragen?

Heb je vragen over de inspiratiebijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.