Dit schooljaar staat uw school voor de uitdaging vorm te geven aan de cao-afspraak over werkdrukvermindering en ontwikkeltijd. Hoe gaat uw school dit realiseren? Ter inspiratie organiseert Voion, namens de sociale partners in het voortgezet onderwijs, een aantal regionale bijeenkomsten. Op 10 januari 2019 is er een bijeenkomst in Groningen.

Tijdens deze inspiratiebijeenkomst wordt de cao-afspraak vanuit verschillende aanvliegroutes besproken. U krijgt inspiratie en handvatten om op uw school in dialoog te gaan en afspraken te maken over onderwijstijd, ontwikkeltijd en werkdruk.

In elk geval de volgende thema’s komen aan bod:

  • Wat is door sociale partners afgesproken in artikel 8.2 van de CAO VO?
  • Hoe kan de ruimte in de 'Wet op de onderwijstijd' helpen bij de lestaakreductie?
  • Hoe kunt u invulling geven aan ontwikkeltijd?
  • De professionele dialoog als instrument om in school tot afspraken te komen.
  • Rol van de medezeggenschapsraad.
     

Datum en tijd

Donderdag 10 januari 2019, van 15.00 - 17.00 uur (inloop van 14.30 uur)

Locatie

Praedinius Gymnasium, Turfsingel 82, Groningen

Voor wie

Directeuren, schoolleiders, MR-leden, afdelingsleiders, HR-managers en docenten zijn van harte welkom.

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het online formulier van Voion.

Meer informatie over de cao-afspraak

Ter ondersteuning bij het vormgeven aan de cao-afspraak vindt u op de website van Voion informatie, instrumenten en praktijkvoorbeelden ter inspiratie.