In het voortgezet onderwijs wordt steeds meer ingespeeld op de individuele behoeftes van leerlingen. Er wordt ruimte gezocht in de inrichting van de schoolloopbanen van leerlingen. Bijvoorbeeld door maatwerktrajecten aan te bieden en door flexibel om te gaan met het tempo van de leerling en de invulling van het onderwijsaanbod. Deze onderwijsinnovaties vragen heel wat van de schoolorganisatie. Tijdens de inspiratiebijeenkomst ‘Onderwijs op maat’ gaan we met name in op het beklijven van innovaties in de dagelijkse praktijk van de school. De bijeenkomst focust zich op borging. Centraal staat de vraag: hoe verder na een pilot?

Programma 

12.00 – 13.00: Inloop met lunch
13.00 – 13.15: Opening door Carolien Hueting en leerlingen Lek & Linge
13.15 – 14.00: Keynote Marcel Veenswijk
14.00 – 15.00: Praktijkvoorbeelden Sufayil Dönmez en Nan Botting
15.00 – 15.15: Pauze en wissel
15.15 – 16.15: Intervisietafels
16.15 – 17.00: Borrel

De bijeenkomst start met een keynote van Marcel Veenswijk, hoogleraar Management van Cultuurverandering aan de Vrije Universiteit. Vervolgens delen Nan Botting (rector KSG) en Sufayil Dönmez (locatiedirecteur Lumion) praktijkvoorbeelden. Na het plenaire gedeelte splitsen we op in gesprekstafels, waarbij er ingegaan wordt op eigen casuïstiek.

Opbrengsten 

Na deze inspiratiebijeenkomst heeft u inzicht in de theorie achter veranderingen, heeft u inspiratie opgedaan rondom het borgen van onderwijsinnovaties en bent u in contact gekomen met andere schoolleiders in verandertrajecten. U krijgt handvatten om een (volgende) stap te zetten in het borgen van onderwijsinnovaties op uw school.

Kosten 

Deelname is kosteloos.

Aanmelden 

Meld u hier aan.

Vragen?

Heeft u vragen over de inspiratiebijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.