De uitdaging voor scholen wordt steeds complexer. Om dit op te vangen zijn er steeds ingewikkeldere organisatiestructuren binnen scholen ontstaan. Daarmee worden alleen de doelen van betere onderwijskwaliteit, grotere wendbaarheid van de organisatie of meer werkplezier van leraren niet altijd bereikt. Een andere inrichting van de organisatiestructuur kan hierbij helpen.

Ben van der Hilst ontwikkelde een organisatiemodel waarbij leraren in kleine teams zijn georganiseerd rondom leerlingen heen. In deze digitale inspiratiebijeenkomst maken deelnemers kennis met het gedachtegoed en praktijkervaringen rondom het werken in kleine onderwijsteams. Deze teams hebben een collectieve verantwoordelijkheid voor de doorgaande ontwikkeling van een groep leerlingen gedurende een aantal jaren. Dit organisatiemodel is gebaseerd op het het promotieonderzoek van Ben van der Hilst (2019).  

Het invoeren van een nieuwe organisatiestructuur is een ingrijpend proces. Vanuit het programma Voortgezet Leren is een groep scholen in een leernetwerk bij elkaar gekomen om samen van en met elkaar te leren rondom het thema teamgecenteerde arbeidsorganisatie. Samen met Ben van der Hilst en Lotteke de Kruijff delen de scholen graag hun tips en tricks en geleerde lessen tijdens deze inspiratiebijeenkomst op 29 februari. Meld je nu aan

 

Wat kan je verwachten?

 

Tijdens de start van de bijeenkomst geeft Lotteke de Kruijff een algemene introductie over het belang van het werken in onderwijsteams en de kern van het gedachtegoed. Vervolgens kunnen deelnemers in breakout rooms zelf een keuze maken uit drie perspectieven uit de praktijk:  

 

  1. Welke afwegingen spelen een rol in het proces naar een besluit tot implementatie van een teamgerichte arbeidsorganisatie? 

Halit Arikan (teamleider havo bovenbouw Montessori College Eindhoven) deelt zijn inzichten over welke voorbereidende stappen je kunt nemen voorafgaand aan de implementatie van teamgerichte arbeidsorganisatie, en hoe je via diverse opdrachten het team in een vroeg stadium hierbij al kan betrekken.  

      2. Hoe zien de fasen van een implementatie van teamgerichte arbeidsorganisatie eruit voor scholen? 

Jeroen Bos (schoolleider Alma College) vertelt hoe hij op zijn school vanuit een fusie de teamgerichte arbeidsorganisatie structuur geïmplementeerd heeft. Jeroen neemt je mee in wat er nodig is om vanuit 3 verschillende schoolculturen alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, benadrukt het belang van het gezamenlijk dragen van verantwoordelijkheid, en deelt de successen van de structuurverandering. 

    3. Wat vraagt de teamgerichte arbeidsorganisatie van de schoolleider? 

Annette van Valkengoed (rector Vathorst College) vertelt over de invoering van de teamgerichte arbeidsorganisatie bij haar school. Ze zal (op basis van de vragen van de deelnemers) een realistisch beeld schetsen over de rol van een schoolleider bij deze ingrijpende verandering in de organisatiestructuur. Ook reflecteert ze op wat er, na de invoering, van haar gevraagd werd aan de hand van diverse voorbeelden uit de praktijk. 

Over de sprekers

Lotteke de Kruijff, ervaren leidinggevende en trainer/adviseur voor leidinggevenden,onderwijsorganisaties en teams: Focus op Ontwikkelen.

 

  
Ben van der Hilst, ervaren leidinggevende, onderzoeker en adviseur in het onderwijs op het gebied van de teamgerichte arbeidsorganisatie: TAO Kenniscentrum Het Leren Organiseren. 

 

Wat levert het op?

Deze inspiratiebijeenkomst: 

  • Biedt kennis over het teamgericht organiseren en leidinggeven  
  • Geeft vanuit verschillende perspectieven inspiratie en voorbeelden 
  • Ruimte voor uitwisseling met andere scholen

 

Voor wie?

Voor schoolleiders en kartrekkers uit het voortgezet onderwijs die zich aan oriënteren in teamgericht organiseren. We raden aan om met twee personen uit de school te komen. 

Kosten

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos.

Waar en wanneer

De digitale inspiratiebijeenkomst is op 29 februari van 15.30 - 17.00 uur. 

Aanmelden

Meld je hier aan, dit kan tot 27 februari. 

Vragen?

Heb je vragen over de bijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 – 23 24 880.

Direct aanmelden