Team- en afdelingsleiders spelen een steeds grotere rol op scholen. Zij sturen rechtstreeks de docenten aan en zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een professionele cultuur. Dat vereist specifieke kennis en deskundigheid. Bijvoorbeeld als het gaat om leiderschap. Hoe geef je leiding aan teams en welke dilemma’s kom je als afdelings- of teamleider tegen? En hoe los je deze op?

Deze en andere vragen komen uitgebreid aan bod in het intervisietraject Lead & Learn. Tijdens dit hele traject staat de persoonlijke leervraag van de deelnemers centraal in intervisiebijeenkomsten en coachgesprekken. Om de beurt brengen deelnemers een casus in, een leervraag of een probleem uit de praktijk. Vervolgens gaan zij in gesprek met andere groepsleden op zoek naar een antwoord of oplossing.

Doel

Dit intervisietraject brengt meerdere ontwikkelperspectieven bij elkaar: van persoonlijke competentieontwikkeling tot en met schoolontwikkeling. Vanuit de eigen praktijk en ontwikkelbehoefte van de deelnemers biedt Lead & Learn ondersteuning en inspiratie om (verder) te ontwikkelen. De deelnemers krijgen inzicht in de schoolontwikkeling, bezien vanuit de eigen positie en krijgen grip de (verder) te ontwikkelen eigen competenties.

Voor wie?

Lead & Learn is specifiek bestemd voor collega’s die in het voortgezet onderwijs integrale verantwoordelijkheid dragen voor een deel van het onderwijs. In de praktijk gaat het om mensen die functies vervullen met namen als teamleider, afdelingsleider, unitleider of bijvoorbeeld locatiedirecteur. Eindverantwoordelijke schoolleiders (rectoren, voorzitters van de centrale directie) en bestuurders horen daar dus niet bij.

Data en locatie

De startbijeenkomst met alle deelnemers vindt plaats op 14 december 2018. De tweedaagse met alle deelnemers staat gepland op 18 en 19 januari 2019. Daarnaast vinden er nog drie landelijke bijeenkomsten plaats:

  • bijeenkomst 1: 13 februari 2019
  • bijeenkomst 2: 21 maart 2019
  • bijeenkomst 3: deze bijeenkomst wordt door de deelnemers zelf ingepland.
     

De slotbijeenkomst vindt plaats op 7 juni 2019.

De precieze locaties worden later bekendgemaakt.

Aanmelden en kosten

Aanmelden is mogelijk via het online formulier. Deelname kost 605,- euro (inclusief BTW)

Meer informatie

In dit katern leest u meer over de werkvorm intervisie. In deze flyer vindt u meer informatie over dit traject.