Als team- of afdelingsleider heeft u een sleutelpositie in de school; u legt de verbinding tussen leerlingen, docenten en de eindverantwoordelijk schoolleider. Juist daarom is het belangrijk dat u de dialoog aan blijft gaan met verschillende betrokkenen. Dit nieuwe intervisietraject gaat in op de vraag hoe u, vanuit dialoog met anderen, inhoudelijk en strategisch vorm kunt geven aan actuele vraagstukken. We besteden tijdens dit traject aandacht aan thema’s als veranderkunde, gespreid leiderschap, co-creatie en het professionele gesprek, telkens met de focus op anders lesgeven, anders organiseren en anders leidinggeven.

Voor wie? 

Dit intervisietraject is bedoeld voor schoolleiders uit het middenmanagement. Voorafgaand aan het traject wordt een intake met de deelnemers gevoerd. 

Wat levert deelname op? 

Na het doorlopen van dit traject:  

  • heeft u uw persoonlijke leervraag uitgediept, wat betreft uw eigen ontwikkeling in relatie tot de organisatie;
  • bent u in staat een professionele dialoog te voeren met uw teamleden;
  • heeft u een visie ontwikkeld op hoe u een leercultuur creëert waarin dialoog en samenwerking centraal staan;
  • heeft u een eerste inzicht in uw eigen capaciteiten als veranderaar;
  • bent u zich meer bewust van uw eigen leiderschapskwaliteiten;
  • weet u hoe u anderen kunt aansturen, ook in uitdagende tijden.

 

Programma op hoofdlijnen 

Hoe geeft u samen met uw lerarenteam vorm aan het leerproces in de school? En hoe behoudt u daarbij eigenheid en kwaliteit? Als leidinggevende is het uw taak om inhoudelijk en strategisch vorm te geven aan dergelijke vraagstukken. Intervisie is een vorm van collegiaal leren waarbij professionals vraagstukken uit hun dagelijkse werkpraktijk met elkaar bespreken. Uit onderzoek blijkt dat intervisie verschillende positieve effecten heeft op de deelnemers, zoals: meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn, meer tevredenheid over hun werk, meer stressbestendigheid, meer vakinhoudelijke kennis en meer professionele competenties. Juist na een periode waarin veel scholen een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt, kan intervisie van grote waarde zijn. Door samen met collega’s te reflecteren op de veranderingen, komt u tot nieuwe inzichten en perspectieven.  

Dit intervisietraject bestaat uit vijf bijeenkomsten, waaronder een tweedaagse. Tijdens de bijeenkomsten staan de ochtenden in het teken van inhoudelijke input; tijdens lezingen en workshops leert u meer over leiderschap en de professionele dialoog. Daarnaast reiken we u verschillende relevante bronnen aan, bijvoorbeeld in de vorm van literatuur, podcasts en video’s. De middagen staan begeleide intervisiesessies op het programma. Tijdens de intervisie borduren we voort op de kennis die u in de ochtend heeft opgedaan. Door middel van intervisie reflecteert u op uw eigen functioneren en doet u nieuwe inzichten op. Het is de bedoeling dat u op deze manier aan de slag gaat met uw eigen leervraag. 

Corona-maatregelen  

Uiteraard houden we tijdens dit traject rekening met anderhalve meter afstand en overige corona-maatregelen conform de RIVM-richtlijnen. Mocht dit traject onverhoopt niet door kunnen gaan op locatie, bieden we een online programma aan. Deelnemers worden hier uiteraard tijdig van op de hoogte gebracht.

Praktische informatie

Data:  

Startbijeenkomst: 15 januari 2021 (14.00 - 16.30 uur) 
Tweedaagse: 3 en 4 februari 2021 (10.00 - 21.00 uur en 09.30 - 15.30 uur) 
Intervisiebijeenkomst: 10 maart 2021 (10.00 - 16.30 uur) 
Intervisiebijeenkomst: op een school van een collega, zelf plannen 
Slotbijeenkomst: 4 juni 2021 (10.00 - 16.30 uur)

Locatie: Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn

Kosten: Deelname aan het traject bedraagt €400,00 (excl. BTW)

Inschrijven: Meld u aan via dit formulier

Meer informatie: Wilt u meer weten over het intervisietraject Leidinggeven in dialoog? Of bent u benieuwd of dit traject iets voor u is? Neem dan contact op door te mailen naar info@vo-academie.nl o.v.v. Leidinggeven in dialoog.

Direct aanmelden