De toenemende complexiteit van de maatschappij vraagt veel van eindverantwoordelijke schoolleiders. Zowel binnen als buiten de schoolorganisatie. En soms komen dan vragen en dilemma’s naar boven waar je ook als ervaren leidinggevende niet altijd een definitief antwoord op hebt. Deelname aan een intervisietraject kan helpen antwoorden te formuleren op dergelijke vragen en dilemma’s. In het intervisietraject Lerend Leiderschap voor eindverantwoordelijke schoolleiders wordt intervisie gekoppeld aan inspirerende inhoudelijke workshops.

Doel

De bijeenkomsten zijn gericht op het vergroten van zelfbewustzijn en effectiviteit ten aanzien van de interactie met de ander en de omgeving. Tijdens iedere bijeenkomst vindt in de ochtend een workshop plaats en nemen de deelnemers in de middag deel aan begeleide intervisie.

Voor wie?

Dit intervisietraject is specifiek bestemd voor eindverantwoordelijke schoolleiders zoals directeur-bestuurders, rectoren en voorzitters van centrale directies.

Programma

De deelnemers worden in het ochtend gedeelte inhoudelijk gevoed door inspirerende workshops. De workshops gaan uit van het gegeven dat je als schoolleider (en als iedere andere professional) eerst mens bent en dan functionaris. Vanuit deze gedachte biedt dit traject vier kernthema’s waarin verschillende perspectieven worden geboden op leiderschap aan een organisatie in beweging en hoe je dat als schoolleider vormgeeft. De vier kernthema’s zijn:

  • Kracht en tegenkracht.
  • Eigenheid als beginpunt.
  • Levenspatronen en organisatiescript.
  • De kracht van het systeem.
     

Data en locatie

Deze 4e tranche van Lerend Leiderschap vindt plaats bij Conferentiecentrum Samaya, Hollendewagenweg 20 in Werkhoven. De bijeenkomsten worden verzorgd op:

Dinsdag 11 december 2018 
Donderdag 10 januari 2019 
Dinsdag 12 februari 2019
Vrijdag 22 maart 2019.

Aanmelden en kosten

Wilt u ook met ervaren collega’s het goede gesprek aan over uw uitdagingen in de school? U kunt zich hier direct inschrijven voor dit traject voor 725,- euro (inclusief BTW)

Meer informatie

Meer informatie over intervisie kunt u lezen in het katern Intervisie. Meer informatie over dit traject vindt u in deze flyer.