Het intervisietraject Lerend Leiderschap is helaas door omstandigheden afgelast.

Het is vanaf nu wel mogelijk om uw interesse kenbaar te maken voor deelname aan twee nieuwe intervisietrajecten die najaar 2020 starten. Wilt u hierover op de hoogte worden gehouden? Laat dan uw gegevens achter via dit interesseformulier.


De toenemende complexiteit van de maatschappij vraagt veel van schoolleiders. Er komen vragen en dilemma’s naar boven waar ook u als ervaren leidinggevende niet altijd een antwoord op heeft. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met weerstand in de organisatie? Hoe vergroot u uw persoonlijke effectiviteit in een verandertraject binnen de school? Of, hoe creëert u meer draagvlak bij het herzien van de onderwijsvisie? In het intervisietraject Lerend Leiderschap draait het om de vraag wie u als persoon bent in relatie tot uw werk. Door bewustwording van wie u bent in het beroep van schoolleider, kunt u sterker gaan staan voor wat u echt belangrijk vindt voor het onderwijs en voor de school.
 

Doel

In dit intervisietraject staat centraal dat u vanuit uw persoonlijkheid professionele invulling geeft aan uw beroep. Daarom ligt de focus bij Lerend Leiderschap op de vraag wie u bent als persoon in relatie tot uw werk. Aan de hand van begeleide intervisie bespreekt u vraagstukken uit de praktijk met collega’s die in dezelfde dynamiek werkzaam zijn. Dit helpt om nieuwe handelingsperspectieven te ontwikkelen. Daarnaast doet u tijdens dit traject inspiratie op door verschillende inspirerende workshops. 

Voor wie?

Dit intervisietraject is ontwikkeld voor eindverantwoordelijke schoolleiders zoals directeur-bestuurders, rectoren en voorzitters van centrale directies. Ook ervaren team- en afdelingsleiders kunnen deelnemen aan dit intervisietraject.  

Wat levert het op?

Na het doorlopen van dit traject: 

  • weet u hoe leiderschap vorm wilt geven in een organisatie die voortdurend in beweging is
  • heeft u nieuwe inzichten en handelingsperspectieven opgedaan wat betreft uw eigen ontwikkelvraag
  • heeft u inzicht in verschillende perspectieven op persoonlijk leiderschap
  • heeft u kennis en ervaringen uitgewisseld met collega’s die in dezelfde dynamiek werkzaam zijn
  • bent u in staat te reflecteren op uw eigen handelen. 

 

Ervaring van een deelnemer

Een oud-deelnemer over het traject Lerend Leiderschap:

“Ik slaag er zowaar in om meer in contact komen met mijn gevoel. Verder hebben de workshops in de ochtend mij veel nieuwe inzichten gegeven waar ik ook daadwerkelijk wat aan heb in de uitoefening van mijn functie.”

Programma op hoofdlijnen

Tijdens elke bijeenkomst vinden in de ochtend inspirerende workshops plaats. De workshops gaan uit van het gegeven dat u als schoolleider (en als iedere andere professional) eerst mens bent en dan functionaris. In eerdere tranches zijn workshops verzorgd over kracht en tegenkracht vanuit de leer van Aikido; persoonlijke eigenschappen vanuit de kleuren van het Insights-profiel; hoe u gevormd bent als persoon vanuit de leer van de Transactionele Analyse en de kracht van het systeem. In de middag staat de begeleide intervisie op het programma. U bespreekt dan vraagstukken uit de praktijk met collega’s, met aandacht voor wie u bent als persoon in de dynamiek van het werken in het onderwijs.

Dit traject biedt vier kernthema’s waarin verschillende perspectieven worden geboden op leiderschap aan een dynamische organisatie en hoe u dat als schoolleider vormgeeft. De vier kernthema’s zijn: Kracht en tegenkracht, Eigenheid als beginpunt, Levenspatronen en organisatiescript en De kracht van het systeem.  

Data en locatie 

Het intervisietraject Lerend Leiderschap vindt plaats bij Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn. De bijeenkomsten vinden plaats op: 

  • Bijeenkomst 1: 17 april 2020 (10.00 - 16.30 uur) 
  • Bijeenkomst 2: 15 mei 2020 (10.00 - 16.30 uur) 
  • Bijeenkomst 3: 30 september 2020 (10.00 - 16.30 uur) 
  • Bijeenkomst 4: 18 november 2020 (10.00 - 16.30 uur) 

 

Kosten

€750,- excl. BTW 

Inschrijven

Aanmelden voor dit traject is niet mogelijk. 

Meer informatie

Meer weten over dit traject? Bekijk de informatieflyer. 

Meer informatie over intervisie kunt u lezen in katern 10 ‘Leren door vragen en Luisteren: intervisie als ontwikkelingsmethodiek’. Voor vragen over dit traject kunt u contact opnemen via info@vo-academie.nl o.v.v Lerend leiderschap.