Hoe ga je om met veel weerstand in de organisatie? Hoe vergroot je je persoonlijke effectiviteit in een verandertraject binnen de school? Of, hoe creëer je meer draagvlak bij het herzien van de onderwijsvisie? Deelname aan een intervisietraject kan helpen handelingsperspectieven te ontwikkelen voor dergelijke vragen en dilemma’s. In het intervisietraject Lerend Leiderschap voor eindverantwoordelijk schoolleiders wordt intervisie gekoppeld aan inspirerende inhoudelijke workshops.

Het doel

Het doel van het intervisietraject Lerend Leiderschap voor schoolleiders is het faciliteren van kennisuitwisseling met collega’s die in dezelfde dynamiek werkzaam zijn, middels begeleide intervisie. Dit biedt inspiratie bij de beantwoording van vraagstukken in de eigen praktijk. Naast intervisie worden de deelnemers in dit traject ook inhoudelijk gevoed met inspirerende workshops en bestaat de mogelijkheid om hun persoonlijke leervragen met een persoonlijke coach verder uitdiepen. 

Voor wie?

Dit intervisietraject is specifiek bestemd voor eindverantwoordelijke schoolleiders zoals directeur-bestuurders, rectoren en voorzitters van centrale directies. 

Wat levert het op?

  • Ontwikkeling van het zelfbewustzijn op hoe u leiderschap vormgeeft in een organisatie die voortdurend in beweging is. 
  • Handelingsperspectieven en inzichten met betrekking tot de eigen ontwikkelvraag 
  • Inzicht in verschillende perspectieven op persoonlijk leiderschap, die (nog) niet zo gangbaar zijn in het reeds bestaande aanbod aan trainingen en opleidingen waar schoolleiders regelmatig aan deelnemen. 
  • Reflectie en uitwisseling met collega’s die in dezelfde dynamiek werkzaam zijn. 


Programma op hoofdlijnen

De deelnemers worden in de ochtend inhoudelijk gevoed door inspirerende workshops. De workshops gaan uit van het gegeven dat u als schoolleider (en als iedere andere professional) eerst mens bent en dan functionaris. Vanuit deze gedachte biedt dit traject vier kernthema’s waarin verschillende perspectieven worden geboden op leiderschap aan een dynamische organisatie en hoe u dat als schoolleider vormgeeft. De vier kernthema’s zijn: Kracht en tegenkracht, Eigenheid als beginpunt, Levenspatronen en organisatiescript en De kracht van het systeem. 
Het volledige programma vindt u op de flyer.  

Data

De bijeenkomsten worden verzorgd op: 

  • 11 oktober 2019
  • 15 november 2019
  • 18 december 2019
  • 24 januari 2020


Locatie

Deze 5e tranche van Lerend Leiderschap vindt plaats bij Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Aanmelding en kosten

Wilt u ook met ervaren collega’s het goede gesprek aan over uw uitdagingen in de school? U kunt zich via het online formulier direct inschrijven voor dit traject. Het intervisietraject kost 750 euro.

Meer informatie

Meer informatie over intervisie kunt u lezen in katern 10 ‘Leren door vragen en Luisteren: intervisie als ontwikkelingsmethodiek’. Voor vragen kunt u contact opnemen via info@vo-academie.nl o.v.v. Lerend leiderschap.