De moderne schoolleider staat voor complexe uitdagingen: het vormgeven van onderwijsinhoud, samenwerken en verbinden, innoveren en flexibiliseren. Hoe geeft u als schoolleider, op strategische wijze, leiding aan deze vraagstukken? En hoe houdt u daarbij oog voor uw persoonlijke waarden binnen uw leidinggevende functie? In dit intervisietraject verkent u deze vragen, samen met collega-schoolleiders, door een combinatie van inhoudelijke workshops en intervisiesessies.

Voor wie?

Dit intervisietraject is bedoeld voor eindverantwoordelijk schoolleiders. Voorafgaand aan het traject wordt een intakegesprek met de deelnemers gevoerd.
 

Wat levert deelname op? 

Na het doorlopen van dit traject heeft u:   

 • Strategisch en persoonlijk leiderschap verkend vanuit verschillende invalshoeken;
 • Meer zicht op wat u belangrijk vindt in uw rol als schoolleider; 
 • Inzicht in de flexibiliteit en wendbaarheid van uw organisatie en hoe u daar mee om wilt gaan; 
 • Inzicht in de impact die uw leiderschap heeft op anderen; 
 • Inzicht in uw professionele identiteit als schoolleider; 
 • Door middel van intervisie nieuwe inzichten opgedaan over uw eigen organisatie en strategisch leidinggeven
   

Programma op hoofdlijnen

In vier bijeenkomsten gaan we diverse thema's behandelen volgens een vaste structuur: we starten bij de onderwijssector en zoomen vervolgens steeds verder in. Tijdens alle bijeenkomsten staan de ochtenden in het teken van vakinhoud in de vorm van interactieve lezingen of workshops. De nieuwe inzichten die u hieruit opdoet vormen de basis voor de intervisie in de middag.

Het programma is als volgt opgebouwd:

 • Focus op leidinggeven binnen de onderwijssector: hoe bepaalt u de positie van en de koers voor uw organisatie? En hoe beweegt u mee met hedendaagse veranderingen? 
 • Focus op leiderschap in de school: hoe creëert u een cultuur waarin iedereen leiderschap durft te tonen? 
 • Focus op leidinggeven aan mensen: hoe kunt u als schoolleider collega’s sterken en stimuleren in tijden van verandering? En hoe houdt u oog voor de groepsdynamiek?  
 • Focus op persoonlijk leiderschap: welke waarden zijn voor u belangrijk? En hoe zorgt u ervoor dat u ook bij twijfel waardevolle keuzes maakt? 
   

Naast de inhoudelijke lezingen en workshops reiken we u verschillende relevante bronnen aan zoals literatuur, podcasts en video’s. 

Door middel van intervisie reflecteert u op uw eigen functioneren en doet u nieuwe inzichten op. Op deze wijze gaat u ook aan de slag gaat met uw eigen leervraag. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers door intervisie meer:

 • Zelfverzekerd en zelfbewust zijn 
 • Tevreden zijn over hun werk 
 • Stressbestendig zijn
 • Competenties en vakinhoudelijke kennis hebben
   

Juist na een periode waarin veel scholen een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt, kan intervisie van grote waarde zijn. Door samen met collega’s te reflecteren op de veranderingen, komt u tot nieuwe inzichten en perspectieven.
 

Sprekers

Freek Peters 
Prof. dr. Freek Peters is hoogleraar Contextueel Leiderschap aan Tilburg University en gefascineerd door de enorme effecten die de menselijke factor met zich meebrengt in het functioneren van organisaties. Zijn focus ligt op het leiderschap van de toekomst en de betekenis daarvan voor het hier en nu.

Als het echter gaat om het leiderschap en de besturing van organisaties, stammen veel structuren en gebruiken nog uit het oude, industriële tijdperk. De vraag is wat dit betekent voor hedendaagse onderwijsorganisaties en voor de manier waarop deze worden bestuurd en geleid. Is de ‘klassieke schoolleider’ nog wel geschikt voor het nieuwe tijdperk? Met het thema contextueel leiderschap verkennen wij die veranderingen en de consequenties daarvan voor leiders en leiderschap, inclusief de reflectie op uw eigen stijl en effectiviteit als leider.

Inge Andersen 
Inge Andersen komt een bijdrage verzorgen over persoonlijke kernwaarden en professionele identiteit. Inge Andersen is Lector Leiderschap in het onderwijs bij Penta Nova en zij was als onderzoeker betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe beroepsstandaard voor schoolleiders in het voorgezet onderwijs. 

De bijdrage van Inge staat in het teken van u als persoon: persoonlijke waarden en persoonlijk leiderschap kleuren strategische en onderwijskundige beslissingen. Vanuit vragen als ‘Wat vindt u belangrijk in uw rol?’, ‘Wat kenmerkt u als persoon in die rol?’ en ‘Hoe geeft u kleur aan uw organisatie?’ verkennen we in een interactieve setting hoe u zichzelf positioneert in uw leiderschapsrol en welke persoonlijke waarden daarin cruciaal zijn. 
 

Praktische informatie

Data:

 • Woe 16 februari 2022 - dag 1 (intervisie 1) - 10.00 - 17.00 uur

 • Woe 23 maart 2022 - dag 2 (intervisie 2) - 10.00 - 17.00 uur 

 • Woe 20 april 2022 -  dag 3 (intervisie 3) - 10.00 - 17.00 uur 

 • Woe 1 juni 2022 - dag 4 (intervisie 4) - 10.00 - 17.00 uur

Let op: de oorspronkelijke startbijeenkomst op 6 oktober 2021 en tweede bijeenkomst op 1 december zijn geannuleerd. 

Locatie:

Nader te bepalen.

Door de coronacrisis is het mogelijk dat de bijeenkomsten op een andere locatie of online plaatsvinden. We brengen deelnemers hier uiteraard tijdig van op de hoogte.

Kosten:

Deelname aan het traject bedraagt €400,00 (excl. BTW)

Inschrijven:

Meld u aan via dit formulier

Meer informatie:

Wilt u meer weten over het intervisietraject Strategisch en persoonlijk leiderschap? Of bent u benieuwd of dit traject iets voor u is? Bekijk de informatieflyer of neem contact op door te mailen naar info@vo-academie.nl o.v.v. Strategisch en persoonlijk leiderschap.

 

Direct aanmelden