Op donderdag 8 december organiseert de VO-raad een introductiecursus voor HR-medewerkers over de CAO VO. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de bepalingen uit de CAO VO en is er tevens ruimte voor het uitwisselen van ervaringen over de CAO VO. De cursus is bedoeld voor HR-medewerkers en schoolleiders met de portefeuille HR die nieuw zijn of die behoefte hebben aan een opfriscursus.

Aan de orde komen in ieder geval:

  • de inhoud van de CAO VO;
  • gebondenheid werkgever en werknemer;
  • actualiteiten in de VO-sector.
     

Tijdens de bijeenkomst is er ruimte om met elkaar in discussie te gaan over de ins en outs van de cao en ervaringen uit te wisselen.

De cursus zal worden verzorgd door Sabine Kwaks en Joan de Wit, beiden werkzaam voor de juridische helpdesk van de VO-raad.

Locatie

De cursus wordt gehouden op het kantoor van de VO-raad op 8 december 2022 van 9:30 tot 13.00 uur. Van 13:00 tot 14:00 uur zal er een lunch plaatsvinden.