Op donderdag 30 november 2023 organiseert de VO-raad een introductiecursus over de CAO VO. Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de bepalingen uit de CAO VO en is er tevens ruimte voor het uitwisselen van ervaringen over de CAO VO. De cursus is bedoeld voor HR-medewerkers en schoolleiders met de portefeuille HR die nieuw zijn of die behoefte hebben aan een opfriscursus. Daarnaast wordt er ook ingegaan op de nieuwe CAO VO.
LET OP: De bijeenkomst is volgeboekt, aanmeldingen zullen op een wachtlijst worden geplaats!


Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de bepalingen uit de CAO VO en is er tevens ruimte voor het uitwisselen van ervaringen over de CAO VO. De cursus is bedoeld voor HR-medewerkers en schoolleiders met de portefeuille HR die nieuw zijn of die behoefte hebben aan een opfriscursus.

Aan de orde komen in ieder geval:

  • de inhoud van de CAO VO;
  • gebondenheid werkgever en werknemer;
  • actualiteiten in de VO-sector.
     

De cursus zal worden verzorgd door twee juristen van de juridische helpdesk van de VO-raad. Tijdens de bijeenkomst is er ruimte om met elkaar in discussie te gaan over de ins en outs van de cao en ervaringen uit te wisselen.

Locatie

De cursus wordt gehouden op het kantoor van de VO-raad op 30 november 2023 van 9:30 tot 12.30 uur. Vanaf 12:30 uur zal er aansluitend een lunch plaatsvinden.

Direct aanmelden